Banner Top

Samorządy mają prawo wypłacać wynagrodzenie strajkującym nauczycielom

Istnieje prawna ścieżka umożliwiająca samorządom wypłatę wynagrodzeń za czas strajku. Postanowienie o wypłacie tych środków należy zawrzeć w porozumieniu postrajkowym między dyrektorami szkół i przedszkoli a związkami zawodowymi. Ekspertyzę na ten temat przygotował dla Fundacji im. Stefana Batorego dr hab. Dawid Sześciło.

Rząd twierdzi, że wypłata wynagrodzenia strajkującym nauczycielom przez władze samorządowe jest niedopuszczalna. Powołuje się przy tym na art. 23 ust. 2 ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych: „W okresie strajku zorganizowanego zgodnie z przepisami ustawy pracownik zachowuje prawo do świadczeń z ubezpieczenia społecznego oraz uprawnień ze stosunku pracy, z wyjątkiem prawa do wynagrodzenia.”

Wolność motywem przewodnim Dnia Samorządu w Częstochowie

Szeroko pojmowana wolność będzie tematem przewodnim koncertu w ramach tegorocznych obchodów Dnia Samorządu w Częstochowie. O znaczeniu wolności 23 maja na placu Biegańskiego zaśpiewają znani artyści, których do udziału w projekcie zaprosiło miasto oraz współautor scenariusza koncertu – Skubas.

Dzień Samorządu Terytorialnego to święto służące zarówno upowszechnianiu idei samorządności, jak i pogłębianiu lokalnych więzi. W Częstochowie od kilku lat podczas obchodów odbywały się koncerty poświęcone wybitnym polskim artystom związanym z miastem – twórczo wspominano m.in. Halinę Poświatowską, Janusza Gniatkowskiego, Kalinę Jędrusik, czy Krzysztofa Komedę.

Sprzątanie Brzegów Warty

26 i 27 kwietnia odbędzie się akcja „Sprzątanie Brzegów Warty od źródeł do ujścia”. Mogą w niej uczestniczyć wszyscy chętni.

Akcja będzie prowadzona na terenach położonych wzdłuż całej Warty i jest skierowana do wszystkich, którzy mając na uwadze własne zdrowie, chcą zadbać również o zdrowie rzek, środowiska i otoczenia. Wydarzenie organizowane jest przez Fundację Ratuj Ryby z okazji Międzynarodowego Dnia Ziemi.

Nowe oblicze Parku Lisiniec

Strefa wypoczynku Adriatyk w Parku Lisiniec jest już niemal gotowa na przyjęcie wypoczywających. Na wszystkich chętnych w nadchodzącym sezonie czeka tam wydzielone kąpielisko, plaża z morskim piaskiem oraz szereg innych atrakcji. Wkrótce otworzy się letni ogródek i punkt gastronomiczny przy pawilonie plażowym.

Budowa strefy wypoczynku przy zbiorniku Adriatyk to kolejny etap kompleksowej rewitalizacji lisinieckiego parku. W ramach inwestycji na miejscu powstała większa plaża z piaskiem przywiezionym z Łeby. Jest też nowe nabrzeże, pomosty wodne, kładka nad kanałem łączącym zbiornik Adriatyk ze zbiornikiem Bałtyk, wieża ratownicza, nowe ciągi piesze, ścieżki rowerowe, parking od strony ul. Toruńskiej/Wałowej i elementy małej architektury.

Sytuacja strajkowa w częstochowskiej oświacie

W Częstochowie kolejny dzień strajkowały nauczycielki i nauczyciele. W środę w strajku czynnie uczestniczyło 65 miejskich placówek oświatowych, kilka szkół zawiesiło akcję strajkową z uwagi na rady klasyfikacyjne.

24 kwietnia w strajku brało udział 1249 nauczycielek i nauczycieli w 65 miejskich placówkach oświatowych. 364 osoby z różnych powodów (L4, opieka nad dzieckiem, urlopy dla poratowania zdrowia) było w szkołach i przedszkolach, które strajkują, nieobecnych. Pozostali nie mieli tego dnia zajęć, nie przystąpili do strajku bądź nie pojawili się w szkole z innych powodów (łącznie 1288 osób).

Rośnie liczba pracujących emerytów

Emerytura nie musi oznaczać końca kariery zawodowej. Wielu seniorów pomimo osiągnięcia wieku emerytalnego podejmuje pracę. W ciągu ostatnich czterech lat liczba pracujących emerytów wzrosła o około  30 proc.

Województwo śląskie jest drugie, tuż po mazowieckim, pod względem liczby pracujących emerytów - 15,2 proc. W większości pracę na emeryturze podejmują kobiety - 56 proc. Tylko na Śląsku statystka ta przedstawia się inaczej, bo wśród pracujących emerytów przeważają mężczyźni i stanowią oni 59,5% tej populacji.

Profilaktyka dla osób trzeciego i czwartego wieku

Prezydent Częstochowy zaprasza najstarsze mieszkanki i mieszkańców Częstochowy do  udziału w bezpłatnym programie polityki  zdrowotnej. Jego celem jest wdrożenie wczesnego leczenia niezdiagnozowanych dotychczas chorób przewlekłych.

Beneficjentami Programu profilaktyki dla osób „trzeciego i czwartego wieku” - mieszkańców miasta Częstochowy na lata 2016 – 2020” są osoby, które ukończyły lub ukończą w 2019 roku 60, 61, 62, 75, 76 i 77 rok życia oraz osoby w wieku 85 i po ukończeniu 85 roku życia.

Dodatkowe pieniądze na kulturę i promocję również dla ROK w Częstochowie

Od przyjęcia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Śląskiego oraz w budżecie województwa rozpoczęli wojewódzcy radni procedowanie kwietniowej sesji. Kolejnym przyjętym punktem była zgoda na zaciągnięcie długoterminowych kredytów.

Na co będą przeznaczone te dodatkowe pieniądze? Dość powiedzieć, że zarząd województwa śląskiego postanowił zwiększyć tegoroczną dotację na kulturę o blisko 13 mln zł, w tym na działalność bieżącą instytucji kultury o prawie 11,5 mln zł.

Banner 468 x 60 px

Banner 468 x 60 px