Banner Top

cz.Informacje

Godzina dla Ziemi – ratujmy serce Karpat

W najbliższą sobotę, 24 marca o godzinie 20.30 zgaś światło i przyłącz się do akcji na rzecz naszej planety.

24 marca, o godz. 20.30 organizacja ekologiczna WWF jak co roku zaprasza osoby prywatne, firmy, rządy oraz organizacje na całym świecie do zgaszenia światła na jedną symboliczną godzinę, aby tym samym zamanifestować swoje zaangażowanie w działania na rzecz Ziemi. Tegoroczna edycja Godziny dla Ziemi, odbędzie się pod hasłem „Ratujmy serce Karpat”.

24 marca 2018 r. o godz. 20.30 na całym świecie symbolicznie - na 60 minut - zgasną iluminacje znanych budynków i obiektów architektonicznych oraz światło w domach osób, które zdeklarowały udział w akcji. Przyłączyła się do nich - podobnie jak w latach ubiegłych – Częstochowa.

Rada Miasta w sprawie opłat maturalnych

Częstochowska Rada Miasta przyjęła stanowisko z apelem o wydłużenie terminu wnoszenia opłat za egzamin maturalny dla osób, który zdają go po raz trzeci lub kolejny. Zdaniem radnych sztywne przepisy w tej kwestii blokują młodym ludziom możliwość ostatecznego zaliczenia matury, a tym samym utrudniają start w dorosłe życie.

Obecnie opłata za egzamin maturalny dla osób podchodzących do niego po raz trzeci lub kolejny wynosi 50 zł (za jeden przedmiot) i należy ją wnieść obowiązkowo w terminie od 1 stycznia do 7 lutego roku kalendarzowego, w którym zamierza się przystąpić do egzaminu maturalnego. Brak opłaty w tym okresie skutkuje brakiem możliwości przystąpienia do egzaminu. Inicjatorzy stanowiska uważają, że jest to okres zbyt krótki, biorąc pod uwagę sytuacje losowe i uwarunkowania rodzinno-materialne. W stanowisku kierowanym do minister edukacji Anny Zalewskiej argumentują m.in.:

Częstochowa doceniona za strefy ekonomiczne

Częstochowa otrzymała tytuł Lidera Małopolski za działania na rzecz rozwoju specjalnych stref ekonomicznych oraz terenów inwestycyjnych. Miasto zostało laureatem konkursu na „najlepsze przedsięwzięcia 2017 r.”, organizowanego przez Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski, które zrzesza samorządy z kilku regionów.

Kapituła konkursu doceniła dynamiczny rozwój dwóch specjalnych stref ekonomicznych – katowickiej i mieleckiej, w tym działania władz miasta związane z uzbrojeniem, skomunikowaniem i promocją terenów strefowych, o które Częstochowa wzbogaciła się w 2014 r.

Dotacje na kolektory, systemy grzewcze i usuwanie azbestu

19 marca Rada Miasta Częstochowy przyjęła uchwały dotyczące dotacji do montażu kolektorów słonecznych, modernizacji systemów grzewczych oraz usuwania wyrobów budowlanych zawierających azbest. Wejdą w życie po upływie 14 dni od dnia ich ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Podczas ostatniej sesji, radni przyjęli uchwały w sprawie zasad i trybu udzielania oraz sposobu rozliczania dotacji celowych w 2018 r., na dofinansowanie kosztów zadań inwestycyjnych z zakresu ochrony środowiska, związanych z ochroną powietrza, polegających na modernizacji systemów grzewczych oraz montażu kolektorów słonecznych wspomagających system grzewczy lub służących do wytwarzania ciepłej wody użytkowej w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie miasta Częstochowy, realizowanych przez osoby fizyczne. Trzecia z uchwał dotyczyła usuwania wyrobów budowlanych zawierających azbest z budynków mieszkalnych, gospodarczych oraz garażowych.

Otwarte drzwi Wodociągów Częstochowskich

Od czwartku do soboty – 22, 23 i 24 marca - Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji zaprasza wszystkich zainteresowanych na dni otwarte. Będzie można zobaczyć m.in. najstarsze, funkcjonujące od 1928 roku, ujęcie wody dla Częstochowy, znajdujące się w Kolonii Wierzchowisko.

Akcja „Otwarte Drzwi" organizowana jest w ramach jubileuszu 90-lecia powstania przedsiębiorstwa oraz obchodzonego 22 marca Światowego Dnia Wody.

Prace na Miejskim Stadionie Rakowa

Na terenie Miejskiego Stadionu Piłkarskiego Raków trwają intensywne przygotowania do rozpoczęcia kolejnego sezonu, związane m.in. z niwelowaniem skutków utrzymującej się zimowej aury. Najbliższy mecz już 31 marca.

W odśnieżaniu płyty boiska przy ul. Limanowskiego biorą udział pracownicy Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz strażacy jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu miasta (w sumie kilkadziesiąt osób).

Częstochowski program pomocy zwierzętom

Rada Miasta przyjęła tegoroczny program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania ich bezdomności. Na szeroko rozumianą opiekę nad czworonogami – zarówno w częstochowskim schronisku jak i poza nim – oraz edukację w zakresie właściwych postaw wobec zwierząt miasto wyda łącznie prawie 1 mln 300 tys. zł.

Na podstawie ustawy o ochronie zwierząt Rada Miasta – corocznie do 31 marca – zobowiązana jest do określenia w drodze uchwały programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt.

Podział miasta na okręgi wyborcze

Częstochowscy radni podjęli uchwałę w sprawie podziału miasta na okręgi wyborcze. Po ostatnich zmianach w prawie niezbędna była korekta polegająca na włączeniu dzielnicy Podjasnogórskiej do okręgu "śródmiejskiego".

Podczas najbliższych wyborów samorządowych, dzielnica Podjasnogórska znajdzie się w granicach 1 okręgu wyborczego wraz z dzielnicami Stare Miasto, Śródmieście i Trzech Wieszczów. W granicach pozostałych okręgów nic się nie zmienia.

Banner 468 x 60 px

Banner 468 x 60 px