Banner Top

151. urodziny Józefa Piłsudskiego

Kto mogąc wybrać, wybrał zamiast domu
Gniazdo na skałach orła, niechaj umie
Spać, gdy źrenice czerwone od gromu
I słychać jęk szatanów w sosen szumie.
Tak żyłem.

Takie słowa Juliusza Słowackiego widnieją na granitowym, czarnym kamieniu, na grobie w Wilnie, gdzie spoczywa matka i serce syna - Józefa Piłsudskiego. Twórcy Legionów Polskich, Marszałka i Naczelnika. Legenda II Rzeczypospolitej, bowiem nikt tak jak on nie zdominował sceny politycznej okresu międzywojennego.

W okresie Polski Ludowej niepoprawnym było wymawiać jego imię.

- „Jeżeli Pan Bóg mi pozwoli być jeszcze kiedyś na Wawelu, to pójdę do grobów królewskich i pójdę też do grobu Marszałka. Wtedy przyszedłem na świat, kiedy szli na Warszawę bolszewicy, kiedy dokonał się cud nad Wisłą, a jego narzędziem, narzędziem tego cudu nad Wisłą, w znaczeniu militarnym był niewątpliwie marszałek Piłsudski i cała Polska armia. Raduję się, iż w suwerennej Polsce na nowo nabierają blasku i właściwego znaczenia patriotyczne idee, związane z obroną ojczyzny, z Marszałkiem Józefem Piłsudskim." tak mówił o Piłsudskim Jan Paweł II.

5 grudnia jest rocznicą urodzin Marszałka. W 1867 roku przyszedł na świat w Zułowie na Litwie. Dziś w miejscu, gdzie stał kiedyś dom Piłudskich, rośnie pamiątkowy dąb. Posadził go w 1937 roku prezydent Ignacy Mościcki. Związek Polaków na Litwie kupił w Zułowie ponad 4-hektarową działkę z dębem. Powstaje tam miejsce pamięci. Częstochowianie III Rzeczypospolitej pomnik Marszałkowi postawili na głównym placu miasta - placu W. Biegańskiego (wcześniej stał na ulicy Krakowskiej). Warto dziś zatrzymać się przy Józefie Piłsudskim, przywołując jego postać - poświęcić chwilę na myśl o naszej przeszłości, o dziejach polskich i o ich pieczęci odciśniętej w teraźniejszości.

Józef Piłsudski to jedna z najwybitniejszych postaci polskiej historii. Założyciel Legionów Polskich, pierwszy Marszałek Polski, naczelny wódz Armii Polskiej, Naczelnik Państwa, premier. Mąż stanu i wielki patriota. Człowiek, dzięki którego determinacji i wyjątkowym umiejętnościom możliwe stało się odzyskanie niepodległości - po 123 latach niewoli.

Twórca niepodległej Polski wielokrotnie odwiedzał nasz region, między innymi Częstochowę. Naczelnik Piłsudski trzykrotnie odwiedzał Częstochowę w okresie zaborów, w lipcu 1902 r., w październiku 1905 r. oraz w styczniu lub lutym 1906 r. Szczególnie dramatyczne były okoliczności drugiej wizyty, o której dowiedziała się carska policja i rozpoczęła intensywne poszukiwania. Z pomocą przyszli częstochowscy kolejarze, ukrywając Piłsudskiego w okolicy wieży ciśnień stacji Częstochowa Osobowa.Jako Naczelnik Polskiego Państwa odwiedził Częstochowę 20 października 1921 roku, uczestniczył w Mszy św. na Jasnej Górze, gdzie do dziś można znaleźć ślady po tej wizycie - podpis w księdze pamiątkowej i przechowywane w archiwum zdjęcie. Następnie pojechał z niezapowiedzianą wizytą do koszar 27. Pułku Piechoty, gdzie dokonał przeglądu wojska.

Dziś, 5 grudnia o godz. 11.05 na Placu Biegańskiego w Częstochowie rozpoczną się miejskie uroczystości upamiętniające 151. rocznicę urodzin Marszałka Józefa Piłsudskiego.

Organizatorami obchodów są: Urząd Miasta Częstochowy, Związek Piłsudczyków Rzeczpospolitej Polskiej, Towarzystwo Przyjaciół Józefa Piłsudskiego Oddział w Częstochowie, Zespół Szkół Technicznych oraz Szkoła Podstawowa nr 19.

Program
- godz. 10:45 - Zbiórka na Placu dr Władysława Biegańskiego
- godz. 11:05 - Rozpoczęcie uroczystości, odsłonięcie pamiątkowej tablicy na budynku Ratusza, ślubowanie Korpusu Kadetów Zespołu Szkół Technicznych i Szkoły Podstawowej nr 19 oraz złożenie kwiatów pod pomnikiem Marszałka
- godz. 11:30 - Przemarsz do Sali Reprezentacyjnej Ratusza Miejskiego
- godz. 11:40 - Wykład Rafała Piotrowskiego


Pomnik Marszałka Józefa Piłsudskiego w Zułowie.

cz.info.pl

Banner 468 x 60 px

Banner 468 x 60 px