Banner Top

Częstochowski Rok Praw Kobiet

Warsztaty, debaty, edukacja publiczna w zakresie praw kobiet, upowszechnianie zasady równości i równouprawnienia, promocja aktywnego udziału kobiet w życiu politycznym, społecznym i kulturalnym, mural poświęcony Mieczysławie Biegańskiej to tylko niektóre działania przewidziane w zainaugurowanym właśnie Częstochowskim Roku Praw Kobiet.

Rok 2018 został ustanowiony przez Sejm RP Rokiem Praw Kobiet - między innymi w związku z przypadającą setną rocznicą przyznania Polkom praw wyborczych.

Chcąc uczcić tę rocznicę, a także podkreślić wagę i znaczenie przestrzegania praw kobiet dla prawidłowego i zrównoważonego rozwoju miasta oraz by wyrazić szacunek dla wszystkich częstochowianek, Prezydent Miasta przygotował zarządzenie, ustanawiające rok 2018 Częstochowskim Rokiem Praw Kobiet.

Działanie takie ma służyć zwróceniu uwagi na to, jak ważne w naszym codziennym życiu jest przestrzeganie zasady równości i niedyskryminacji ze względu na płeć. 11 stycznia w Urzędzie Miasta zainaugurowano Częstochowski Rok Praw Kobiet.

Nadal często w życiu codziennym posługujemy się krzywdzącymi stereotypami, które sprawiają, że kobiety narażone są na dyskryminację. Tymczasem kobiety i mężczyźni mają takie sama prawa i wolności, bez względu na płeć, takie samo prawo do pracy, do takiej samej płacy oraz do możliwości równego uczestniczenia w życiu społeczności lokalnej.

W tym roku Częstochowa po raz pierwszy przyłączy się do międzynarodowej kampanii społecznej „Nazywam się Miliard / One Billion Rising” skierowanej przeciwko przemocy wobec kobiet. 14 lutego cały świat protestuje przeciwko przemocy wobec kobiet, tańcząc. Stanie się to także na placu Biegańskiego.

Koordynatorem działań w ramach miejskich obchodów Roku Praw Kobiet jest pełnomocniczka prezydenta ds. równych szans.

Międzynarodową kampanię społeczną „Nazywam się Miliard / One Billion Rising” skierowaną przeciwko przemocy wobec kobiet zapoczątkowała w 2011 r. Eve Ensler, amerykańska dramatopisarka, poetka, scenarzystka filmowa, autorka licznych sztuk teatralnych i słynnych „Monologów waginy”, działaczka feministyczna i antyprzemocowa. Po fali gwałtów w USA napisała: „Żyjemy na planecie, na której w ciągu swojego życia około miliarda kobiet padnie lub padło ofiarą gwałtu”. Na 14 lutego 2013 r. zapowiedziała akcję „Powstanie Ofiar Gwałtu – One Billion Rising”. Jako formę protestu wybrała taniec, ponieważ tańcząc kobiety mają władać, rządzić swoim ciałem. Wykonując wspólnie układ choreograficzny w przestrzeni publicznej pokazują, że są wolne i że przestrzeń publiczna należy nie tylko do mężczyzn, ale także do nich. Od tamtej pory co roku w Walentynki cały świat tańczy, protestując przeciwko przemocy wobec kobiet.

W Polsce akcja nosi nazwę „Nazywam się Miliard”. W pierwszej edycji, w 2013 r. przyłączyło się do niej 30 miejscowości w Polsce, w ubiegłym roku było ich ponad 60. W tym toku po raz pierwszy również nasze miasto dołącza do kampanii. Hasłem przewodnim tegorocznej edycji jest „Lokalnie i solidarnie przeciwko przemocy wobec kobiet”.

Szacuje się, że w Polsce przemocy fizycznej i seksualnej doświadcza około 800 tysięcy kobiet w wieku 18-69 lat (zgodnie z badaniami przeprowadzonymi w Instytucie Wymiaru Sprawiedliwości Uniwersytetu Warszawskiego). Średnio 3 Polki w tygodniu giną w wyniku doznania przemocy.

cz.info.pl; źródło: BP UM Częstochowa

Banner 468 x 60 px

Banner 468 x 60 px