Banner Top

Szkolenia dla mikroprzedsiębiorców dotyczące JPK_VAT

W czwartek 15 lutego o godz. 13.00 we wszystkich urzędach skarbowych zostaną zorganizowane szkolenia dla mikroprzedsiębiorców dotyczące JPK_VAT.

W Pierwszym Urzędzie Skarbowym w Częstochowie szkolenie odbędzie się w sali Szkoleń i narad - pokój nr 218. Ze względu na ograniczoną ilość miejsc uprasza się osoby zainteresowane uczestnictwem w spotkaniu o zgłoszenie swego udziału pod numerami telefonów 34 3290-202 lub 34 3290-220.

Ponadto w dniach w soboty 17 i 24 lutego, we wszystkich urzędach skarbowych w godzinach 9.00-13.00 będą pełnione dyżury podczas których będzie możliwość kontaktu z koordynatorami do obsługi w zakresie JPK_VAT.

W załączniku informacja o wsparciu administracji w zakresie JPK_VAT dla mikroprzedsiębiorcówcz.info.pl; źródło: Pierwszy Urząd Skarbowy Częstochowa

Banner 468 x 60 px

Banner 468 x 60 px