Banner Top

W MOPS trwa badanie satysfakcji klientów z poziomu świadczonych usług

Do końca czerwca 2018 roku w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Częstochowie potrwa badanie satysfakcji klienta. Jego głównym celem jest uzyskanie informacji na temat poziomu jakości usług świadczonych przez jednostkę, co pozwoli wprowadzić procedury doskonalące.

Dzięki badaniu MOPS będzie mógł jeszcze lepiej realizować powierzone zadania, dostosowując się do potrzeb osób korzystających z oferowanej przez ośrodek pomocy.

Każdy z klientów, który skorzysta do końca czerwca z usługi jednej z komórek organizacyjnych MOPS, będzie mógł ocenić realizację tej usługi poprzez wypełnienie anonimowej ankiety.

W okresie przeprowadzania badania, formularze ankiety udostępniane są w formie papierowej w ogólnodostępnych miejscach na terenie komórek organizacyjnych.

Przygotowano także 10 urn zlokalizowanych w pobliżu sekcji, których usługi są poddawane badaniu:
1. RZPS Nr 1, al. Niepodległości 20/22 - 2 urny (po 1 urnie na piętro);
2. RZPS Nr 2, ul. Staszica 10 i RZPS Nr 2, ul. Jasnogórska 34 – 1 urna;
3. Sekcja Pomocy Osobom z Niepełnosprawnością, al. Niepodległości 20/22 - 1 urna;
4. Centrum Pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu i ego Rodzinie, ul. Jasnogórska 36 – 1 urna;
5. Sekcja Wspierania Rodziny i Pieczy Zastępczej, ul. POW 2 – 1 urna;
6. Sekcja ds. Przeciwdziałania Bezdomności, ul. Nowowiejskiego 26 – 1 urna;
7. Zespół Pomocy Specjalistycznej dla Rodzin Zagrożonych Przemocą ul. POW 2 – 1 urna;
8. Sekcja Usług Środowiskowych i Instytucjonalnych, ul. POW 2 – 1 urna;
9. Sekcja Pracy Środowiskowej, ul. Kilińskiego 13 – 1 urna.

Organizator zachęca wszystkie osoby korzystające z usług MOPS w Częstochowie do udziału w badaniu.

cz.info.pl; źródło: MOPS Częstochowa

Banner 468 x 60 px

Banner 468 x 60 px