Banner Top

Częstochowska pomoc społeczna wywalczyła podwyżki

16 października 2018 r. od godziny 12.30 trwały kilkugodzinne negocjacje podwyżek dla pracowników jednostek samorządowych. Spotkanie zwołane zostało z inicjatywy prezydenta Częstochowy z udziałem przedstawicieli klubów Rady Miasta oraz związków zawodowych.

Uzgodniono, że podwyżkami zostaną objęci wszyscy pracownicy jednostek miejskich, a średni wzrost wynagrodzeń zasadniczych wyniesie 300 zł. Dotyczyć to będzie około 3 000 osób.

Spotkaniu przewodniczył zastępca prezydenta Miasta Andrzej Szewiński. Radnych reprezentowali: Przemysław Wrona – Platforma Obywatelska RP, Marcin Maranda – Mieszkańcy Częstochowy, Monika Pochorecka – Prawo i Sprawiedliwość.
 
25 września 2018r. Rada Miasta Częstochowy podjęła Uchwałę o przeznaczeniu od października 2018r. 3.000.000 zł. na wzrost wynagrodzeń dla jednostek podległych pod Urząd. Po tym dniu związki zawodowe wystąpiły do prezydenta Częstochowy Matyjaszczyka o spotkanie na którym miałby przedstawić propozycje podziału tych środków na poszczególne jednostki samorządowe. Magistrat zignorował wystąpienie pracowników dlatego 9 października 2018r. pod Urzędem Miasta odbyła się pikieta, a pracownicy upomnieli się o obiecane przez radnych oraz prezydenta Matyjaszczyka podwyżki.
 
17 października 2018r. o godzinie 17.00 w Częstochowie, ul. Śląska 11/13, odbędzie się nadzwyczajna sesja Rady Miasta Częstochowy na której prezydent Częstochowy przedstawi informację na temat realizacji podwyżek. Pracownicy zapowiedzieli liczny udział w obradach.

cz.info.pl; źródło: Informacja prasowa

Banner 468 x 60 px

Banner 468 x 60 px