Banner Top

Pikieta pracowników częstochowskiej pomocy społecznej pod Urzędem Miasta

Dziś, 9 października 2018r. o godzinie 15.30 pracownicy częstochowskiej pomocy społecznej i Powiatowego Urzędu Pracy będą protestować przed budynkiem Urzędu Miasta Częstochowy ul. Śląska 11/13 w Częstochowie.

Protestujący walczą o podwyżki obiecane przez radnych oraz prezydenta Matyjaszczyka. Są zdeterminowani, by protestować aż do skutku. Akcję protestacyjną zorganizowały związki zawodowe działające w tych jednostkach: NSZZ "Solidarność" w MOPS, Związek Zawodowy Pracowników Samorządowych Pomocy Społecznej oraz Związek Zawodowy Regionu Częstochowskiego.

25 września 2018 r. Rada Miasta Częstochowy podjęła Uchwałę o przeznaczeniu od października 2018r. 3.000.000 zł. na wzrost wynagrodzeń dla jednostek podległych pod Urząd. Po tym dniu związki zawodowe wystąpiły do prezydenta Częstochowy Matyjaszczyka o spotkanie na którym miałby przedstawić propozycje podziału tych środków na poszczególne jednostki samorządowe. Od 2 tygodni brak jest odpowiedzi z magistratu, a pracownicy odbierają to jako grę na czas i próbę oszukania ich.
 
Od miesiąca w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej oraz Częstochowskim Centrum Świadczeń trwa spór zbiorowy o wzrost wynagrodzeń, a rok temu w Domu Pomocy Społecznej był 5 dniowy strajk i do dzisiaj nie podpisano porozumienia w tej sprawie.
 
Załoga częstochowskiej pomocy społecznej to ponad 500 pracowników. Średnie wynagrodzenie wynosi obecnie zaledwie 2100 złotych.
 
Poniżej stanowisko związków zawodowych w sprawie podwyżek w 2018r.

STANOWISKO

Związków Zawodowych działających w jednostkach samorządowych prowadzonych przez Gminę Miasto Częstochowa
w sprawie: wzrostu wynagrodzeń w 2018r.

Związki Zawodowe działające w jednostkach samorządowych wyrażają zaniepokojenie w związku z brakiem decyzji prezydenta Miasta Częstochowy Krzysztofa Matyjaszczyka w sprawie podziału środków zabezpieczonych przez Radnych Miasta w kwocie 3.000.000 zł. na wzrost wynagrodzeń w 2018 roku.

Biorąc pod uwagę fakt, że na przestrzeni ostatniego roku prezydent Miasta Częstochowy ignorował wszelkie wnioski przedstawicieli pracowników dotyczące spotkań i rozmów na temat konieczności wzrostu płac, a tym samym nie doszło do ani jednego spotkania, co naszym zdaniem jest wyrazem aroganci i braku szacunku dla pracowników, a także naruszeniem elementarnych zasad dialogu społecznego, mówimy dość!

Jako przedstawiciele pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Domu Pomocy Społecznej, Częstochowskiego Centrum Świadczeń oraz Powiatowego Urzędu Pracy żądamy natychmiastowego podziału środków zabezpieczonych uchwałą z dnia 25 września 2018r. podjętą przez Radę Miasta Częstochowy w kwocie 3.000.000 zł. na wzrost wynagrodzeń dla ww. jednostek oraz bezzwłoczne podjęcie rozmów w tym temacie.

Związek Zawodowy jako dobrowolna i samorządna organizacja ludzi pracy, powołana do reprezentowania i obrony ich praw, interesów zawodowych i socjalnych, podejmować będzie wszelkie możliwe działania ze strajkiem włącznie, które służyć będą obronie godności i praw pracowników.

cz.info.pl; źródło: Informacja prasowa

Banner 468 x 60 px

Banner 468 x 60 px