Banner Top

Stop smog. Prawie 1000 kontroli w 2019 roku

Od początku roku częstochowska Straż Miejska - odpowiadając na zgłoszenia mieszkanek i mieszkańców - przeprowadziła prawie 1000 kontroli domowych kotłowni, w których mogły być spalane szkodliwe odpady.

Na każde podejrzenie spalania śmieci w domowych piecach reaguje Straż Miejska - 947 takich interwencji przeprowadzono od początku roku do 20 lutego. Kontrolą domów, w których mogą być spalane śmieci zajmuje się także specjalistyczny dron. Jego działania są koordynowane przez Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Urzędu Miasta Częstochowy.

Dla porównania - w 2018 roku funkcjonariuszki i funkcjonariusze Straży Miejskiej przeprowadzili na terenie miasta blisko 2000 kontroli „domowych palenisk”, podczas których ujawnili około 358 przypadków.

W 2018 roku dyżurni częstochowskiej Straży Miejskiej otrzymali 3180 zgłoszeń w zakresie ochrony środowiska i gospodarki odpadami. Część zgłoszeń pochodziła jednak od mieszkanek i mieszkańców okolicznych gmin. Tymczasem częstochowska Straż Miejska może kontrolować jedynie posesje na terenie miasta. Poza jego granicami zgłoszenia dotyczące spalania śmieci lub innych nielegalnych substancji w domowych piecach należy zgłaszać do właściwych urzędów lub działających na terenie tych gmin służb, mających kompetencje do prowadzenia takich kontroli.

Przypominamy, że spalając paliwo złej jakości w starych piecach szkodzimy sobie i innym. Aby przyczynić się do poprawy jakości powietrza, które ma pozytywny wpływ na nasze zdrowie należy m.in. zmienić źródło ogrzewania na bardziej ekologiczne, palić opałem dobrej jakości, korzystać z komunikacji miejskiej czy organizować wspólne przejazdy samochodem.

cz.info.pl; źródło: BP UM Częstochowa

Banner 468 x 60 px

Banner 468 x 60 px