Banner Top

cz.Informacje

Industria 2018 w rytmie kobiet

Ponad pół tysiąca wydarzeń, czterdzieści cztery obiekty i dwadzieścia pięć miast regionu. Tegoroczna odsłona Industriady to ukłon w stronę pracy kobiet w przemyśle.

W tym roku festiwal osiągnie pełną moc w sobotę 9 czerwca, ale dzień wcześniej, w ośmiu zabytkach, odbędzie się rozruch maszyn. To cykl wydarzeń, który powstał na prośbę tych uczestników święta szlaku, dla których jeden dzień to za mało. Do nocnego świętowania zapraszają zabytki w Bytomiu, Chorzowie, Cieszynie, Gliwicach, Siemianowicach Śląskich, Tarnowskich Górach, Łaziskach Górnych i Zabrzu.

Nowe pracownie dla osób z niepełnosprawnościami

Podopieczni Fundacji Oczami Brata będą w nich uczyć się samodzielności oraz rozwijać umiejętności, które ułatwią im start w przyszłym życiu zawodowym. Pracownie powstały w ramach realizowanego przez Fundację projektu „Pierwszy krok do samodzielności”.

Zajęcia w pracowniach mieszczących się przy ul. Łukasińskiego będą trwać 7 godzin dziennie – jak praca osoby z niepełnosprawnością na pełny etat. Dzięki temu w możliwie najbardziej realistycznych warunkach podopieczni Fundacji będą mogli przygotować się do przyszłej aktywności zawodowej.

Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie uniwersytetem

1 czerwca 2018 roku Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie zmieni nazwę na Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie.

Stosowne rozporządzenie w tej sprawie podpisał wiceprezes Rady Ministrów, minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin. O swojej decyzji minister poinformował uroczyście podczas wizyty w Uczelni 16 maja br.

Archiwistyka wojskowa

17 maja 2018 r., o godz. 17.00, w Muzeum Monet i Medali Jana Pawła II, ul. Jagiellońska 67/71, zaprasza na spotkanie pt. „Archiwistyka wojskowa“, z udziałem: Łukasza Cięgotura, dyrektora Archiwum Wojskowego w Nowym Dworze Mazowieckim oraz dr. Pawła Piotrowskiego, pracownika Wojskowego Biura Historycznego i Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie.

Będą porozmawiać o zmianach organizacyjnych od czasu powstania Wojskowego Biura Historycznego, jak wygląda stan zachowania dokumentacji po Siłach Zbrojnych PRL, czy w wyniku skontrum wykryto nieprzepisowe brakowanie akt po 1990 r. i czy ktoś poniósł za to odpowiedzialność.

Regulacja jakości paliw coraz bliżej

Podczas 10. Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach z ust Piotra Woźniaka, pełnomocnika rządu ds. czystego powietrza, padła ważna deklaracja.

Od blisko roku w województwie ślaskim oraz małopolskim obowiązują uchwały antysmogowe mające na celu realną walkę o jakość powietrza.

Park kieszonkowy na Rakowie

Przy ul. Żareckiej 42 można już korzystać z pierwszego w mieście parku kieszonkowego. Inwestycja powstała z inicjatywy rady lokatorów dzielnicy Raków i dzięki wsparciu finansowemu Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej „TBS”. Mini-park wpisuje się w program „Zielona Częstochowa”.

Parki kieszonkowe – inaczej aneksy zielone lub mini-parki – to niewielkich rozmiarów miejsca odpoczynku dla mieszkańców dużych miast. Ich rozmiar sięgać może maksymalnie 5 tys. m2. Takie zieleńce często tworzone są na pojedynczej, małej, niezabudowanej parceli lub na niewielkim fragmencie gruntu o nieregularnym kształcie między działkami budowlanymi. To wszystko sprawia, że mini-parki stają się  swoistą enklawą w zwartej zabudowie. Podobne miejsca z powodzeniem funkcjonują m.in. w Warszawie, Łodzi, Wrocławiu czy Krakowie.

Częstochowa będzie lepiej przygotowane na ryzyko powodzi i podtopień

W lipcu skończą się prace związane z odwodnieniem Grabówki, zaawansowane są podobne roboty w dzielnicy Kiedrzyn. Obie inwestycje mają lepiej zabezpieczyć mieszkańców tych częstochowskich dzielnic przed wynikającymi ze zmian klimatu zagrożeniami, takimi jak powodzie i podtopienia. Miasto zabiega też o środki na odwodnienie części dzielnicy Północ.

Odwodnienie Grabówki obejmuje m.in. budowę kolektorów kanalizacji deszczowej o łącznej długości 1356 m, budowę zbiornika retencyjnego (o zlewni z obszaru 62 hektarów), budowę drogi prowadzącej m.in. do zbiornika o łącznej długości ponad 1,2 km – blisko kilometr będzie miał nawierzchnię asfaltową, a sam dojazd do zbiornika będzie drogą techniczną - utwardzoną. Wzdłuż drogi, która wkrótce połączy się z ul. św. Rocha za ul. Krzemienną powstaje też chodnik i oświetlenie.

Rekrutacja uzupełniająca do przedszkoli do 21 maja

Rozpoczęła się rekrutacja uzupełniająca do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych. Rekrutacja potrwa do poniedziałku 21 maja.

Rekrutacja uzupełniająca do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w Częstochowie odbywa się z wykorzystaniem systemu elektronicznego. Adres strony internetowej dla nowych kandydatów: https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/czestochowa

Otwarcie strony internetowej dla nowych kandydatów nastąpiło 14 maja, a zamknięcie systemu nastąpi 21 maja o godz. 15.00. Po upływie tego terminu wnioski nie będą już przyjmowane.

Banner 468 x 60 px

Banner 468 x 60 px