Banner Top

cz.Informacje

Wnioski do nagrody im. dr. Władysława Biegańskiego

Do 1 lutego można składać wnioski kandydatów do nagrody im. dr. Władysława Biegańskiego za wybitną i znaczącą działalność w ochronie zdrowia i szczególny charakter pracy na rzecz pacjenta.

Kandydatury do Nagrody Prezydenta Miasta mogą zgłaszać m.in. częstochowscy radni, kierownicy częstochowskich placówek służby zdrowia, pracownicy zatrudnieni w placówkach służby zdrowia (w grupie - co najmniej 15 osób lub w przypadku małych placówek min. 50% załogi), stowarzyszenia, fundacje i inne organizacje działające na rzecz służby zdrowia oraz pacjenci - w grupie minimum 15 osób.

Skrócenie linii nr 29 i zmiana trasy linii nr 65

Miejski Zarząd Dróg i Transportu informuje, że od 14 stycznia w związku z remontem ulicy Ikara, linia nr 29 zostanie skrócona do przystanku i pętli Grabówka.

Ze względu na remont ulicy Ikara na odcinku od św. Rocha do Radomskiej, do odwołania zostanie skrócona linia nr 29 do przystanku i pętli Grabówka. W związku z powyższym dla linii nr 29 zostajną w obu kierunkach zawieszone przystanki: IKARA, LEDNICKA i CMENTARZ KOMUNALNY.

Lepsze parkowanie w Częstochowie

Szereg działań na rzecz poprawy warunków i sposobu parkowania w mieście przeprowadzi w tym roku MZDiT wraz ze Strażą Miejską i Wydziałem Ochrony Środowiska Urzędu Miasta. Miejska spółka czeka na opinie i sugestie, które pomogą wypracować lepsze rozwiązania w tej sferze. Efektem ma być także poprawa estetyki i bezpieczeństwa przestrzeni publicznej.
 
Kampania będzie kontynuacją działań z ubiegłych lat. Przypomnijmy, że m.in. dzięki zamontowaniu nowych stojaków rowerowych przez MZDiT oraz relokacji części elementów małej architektury (na zlecenie Wydziału Ochrony Środowiska UM), w częstochowskich Alejach udało się ograniczyć parkowanie zagrażające bezpieczeństwu w ruchu drogowym. Udało się także wpłynąć na zachowania kierowców, które bywają niezgodne z przepisami ruchu drogowego czy poszanowaniem wspólnej przestrzeni.

Nowe oblicze częstochowskich szkół

Zakończył się pierwszy, zasadniczy etap europejskiego projektu termomodernizacji częstochowskich szkół. Dzięki dofinansowaniu unijnemu nowe elewacje, ogrzewanie i oświetlenie otrzymało 10 podstawówek i budynek bursy miejskiej. Wkrótce docieplenia doczekają się kolejne trzy placówki oświatowe.

Realizację przedsięwzięcia podsumowano 10 stycznia podczas spotkania prasowego w Szkole Podstawowej nr 53, która również została docieplona w ramach projektu. W spotkaniu uczestniczył prezydent Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyk, dyrektor szkoły Andrzej Szostek oraz naczelnicy dwóch kluczowych w realizacji całości wydziałów Urzędu Miasta: Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych oraz Wydziału Funduszy Europejskich i Rozwoju.

Przy ul. Kucelińskiej powstaje nowa hala produkcyjno-magazynowa

Planowany termin ukończenia budowy to czwarty kwartał tego roku. Inwestorem jest Operator ARP Sp. z o.o. Na zgłoszenia potencjalnych najemców czeka już dzisiaj.

Zlokalizowana w Częstochowskim Parku Przemysłowym „Kucelin”  hala będzie miała powierzchnię ok. 11 tys. m kw. Projektowana powierzchnia użytkowa 3 segmentów hali to 10,2 tys. m kw. Wysokość hali o konstrukcji mieszanej (łączącej prefabrykowane słupy żelbetowe oraz stalowy dach) w części produkcyjno-magazynowej wyniesie ok. 12 m. Łączna powierzchnia użytkowa części socjalno-biurowej to ponad 700 m kw – na każdy z trzech wydzielonych segmentów hali przypadnie jeden segment socjalno-biurowy. Inwestycja przewiduje 163 miejsca parkingowe dla samochodów osobowych oraz 23 dla samochodów ciężarowych.

In vitro – konkurs ofert

Miasto ogłosiło konkurs ofert na realizatora programu zdrowotnego, dzięki któremu pary, które nie mogą mieć dzieci będą miały szanse na dofinansowanie zabiegów in vitro. Oferty należy składać do 23 stycznia.

Konkurs na wybór realizatora, który zorganizuje i przeprowadzi program pn. „Leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców miasta Częstochowy w latach 2015 – 2017 - kontynuacja programu na lata 2018 – 2020” adresowany jest do podmiotów leczniczych świadczących usługi medyczne w rozumieniu ustawy o działalności leczniczej oraz ustawy o leczeniu niepłodności, które:

Andrzej Babczyński zastępcą prezydenta Częstochowy

9 stycznia Andrzej Babczyński objął funkcję zastępcy Prezydenta Miasta Częstochowy. Będzie odpowiadał m.in. za sprawy związane z miejskimi inwestycjami, funduszami unijnymi, ekologią i mieniem komunalnym.

Prezydent Krzysztof Matyjaszczyk zapowiedział nominację Andrzeja Babczyńskiego na to stanowisko w drugiej połowie grudnia 2018 roku. Powołanie na wakujące stanowisko drugiego zastępcy prezydenta Częstochowy nastąpiło ostatecznie zarządzeniem prezydenckim z 8 stycznia 2019 r.

Posiłek w szkole i domu

1 stycznia wszedł w życie program rządowy „Posiłek w szkole i domu” na lata 2019-2023, który jest kontynuacją dotychczasowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020. By wprowadzić nowe regulacje także na poziomie gminnym, Rada Miasta podjęła stosowne uchwały.

Program „Posiłek w szkole i w domu” składa się z trzech modułów – każdy kierowany jest do innego adresata:
1. Moduł  dla Dzieci i Młodzieży;
2. Moduł dla dorosłych;
3. Moduł organizacji stołówek oraz miejsc spożywania posiłków w szkołach.

Banner 468 x 60 px

Banner 468 x 60 px