Banner Top

cz.Informacje

Nowy Płatnik już do pobrania

Jedną ze zmian, która obowiązuje od stycznia 2019 r. było wprowadzenie projektu e-akta, czyli skrócenie okresu przechowywania dokumentacji kadrowo-płacowej z 50. do 10. lat. Zakład Ubezpieczeń Społecznych dostosował program Płatnik i aplikację ePłatnik do nowych przepisów.

Osoby, które nie pobrały jeszcze nowej wersji Płatnika mają na to czas do 25 stycznia. Od 1 do 25 stycznia będą funkcjonowały równolegle dwie wersje programu, dotychczasowa 10.01.001 oraz nowa 10.02.002. Od 26 stycznia nowy Płatnik na dobre zastąpi „starego”.

Od słowa do świata wolnego od przemocy

Podczas prawdziwego święta życzliwości, serdeczności i dobroci – finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy – doszło do tragicznego aktu przemocy. Przeciwdziałanie mowie nienawiści i czynom, które mogą z niej wynikać, wymaga czasu, konsekwencji i wysiłku różnych środowisk. Sukcesywne działania w tej sferze będą dawać efekty. W Częstochowie zaczyna się 3. edycja projektu „Strefa empatii”.

Celem projektu, adresowanego zwłaszcza do najmłodszych, jest propagowanie zasad porozumienia bez przemocy, edukacja w zakresie polubownego rozwiązywania sporów i przeciwdziałanie mowie nienawiści. Od chwili jego startu w 2017 roku wzięło w nim udział już kilkaset osób.

Nagrody dla promotorów

Przyznano nagrody i wyróżnienia Prezydenta Miasta Częstochowy w ramach programów „Teraz Lepsza Praca”, „Lepsza Komunikacja w Częstochowie”, „Częstochowa wspiera Seniorów” i „Przyjazna Częstochowa”. Wręczono je w poniedziałek, podczas spotkania noworocznego w Filharmonii Częstochowskiej. Uroczystość poprzedziła minuta ciszy, którą uczczono tragiczną śmierć Pawła Adamowicza.

Zwycięzcą tegorocznej edycji konkursu Promotor Częstochowskiej Gospodarki w ramach programów „Teraz Lepsza Praca”, została firma Guardian Częstochowa Sp. z o.o. Za imponujący przykład połączenia profesjonalizmu, kreatywności i wielkiego serca Nagrodę Specjalną Prezydenta Miasta Częstochowy „Promotor Częstochowskiej Gospodarki 2018” otrzymała Katarzyna Woszczyna. Ponadto wyróżniono firmy Asten Group Sp. z o.o., Exact Systems SA i Energotechnika Engineering Sp. z o.o.

Żałoba w Częstochowie

Prezydent Częstochowy ogłosił w mieście żałobę po tragicznej śmierci prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza. Trwa od południa we wtorek 15 stycznia  do czwartku 17 stycznia włącznie. To symboliczny gest solidarności z Gdańskiem, a także wyraz niezgody na akty przemocy i nienawiści.

W związku z żałobą przy budynkach Urzędu Miasta zawisły opuszczone do połowy masztu flagi narodowe. Wyłączona została też czasowo iluminacja świąteczna na placu Biegańskiego. Flagi pojawią się też na autobusach i tramwajach częstochowskiego MPK kursujących po mieście.

Ponad 6 mln zł na wsparcie rozwoju kultury fizycznej

Zarząd Województwa Śląskiego ogłosił dwa konkursy w dziedzinie kultury fizycznej oraz bezpieczeństwa publicznego.

Pierwszy – „Otwarty konkurs ofert na zadania publiczne województwa śląskiego w dziedzinie kultury fizycznej oraz bezpieczeństwa publicznego” dotyczy upowszechniania kultury fizycznej oraz zapewnienia bezpieczeństwa osobom przebywającym w górach.

Finał WOŚP 2019 w Częstochowie

13 stycznia po raz 27. zagrała w Częstochowie Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Tym razem zbierano na specjalistyczny sprzęt dla dziecięcych szpitali w Polsce.

Jak co roku na uczestników imprezy czekał szereg atrakcji, zarówno dla najmłodszych, jak i dorosłych. Wszystko zaczęło się od startu VII Częstochowskiego Biegu „Policz się z cukrzycą”, w którym wzięło udział około 200 biegaczy. Następnie częstochowskimi Alejami przemaszerowała „Parada Serc” z udziałem najmłodszych mieszkańców miasta.

15 i 16 stycznia bezpłatna mammografia

Kobiety między 50 a 69 rokiem życia będą mogły przebadać się 15 i 16 stycznia w mammobusie przy ul. Focha 7/15. Badania będą wykonywane przez personel LUX MED w ramach Programu Profilaktyki Raka Piersi finansowanego przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

Do badania uprawnione są kobiety w wieku 50-69 lat, które są ubezpieczone, nie były leczone z powodu raka piersi, a także:
• nie miały wykonanej mammografii w ciągu ostatnich 2 lat
• są w grupie ryzyka i otrzymały w poprzednim roku wynik ze wskazaniem do wykonania mammografii po 12 miesiącach

Zmiany w portfolio sklepów Tesco

W czwartek, 10 stycznia 2019 Tesco poinformowało pracowników o planach zamknięcia 32 nierentownych sklepów. To część planu zmniejszania kosztów operacyjnych i poprawy konkurencyjności i zyskowności polskiego biznesu.

Martin Behan, dyrektor zarządzający Tesco Polska, powiedział: „Stale analizujemy nasze placówki i podejmujemy odpowiednie decyzje, gdy nie widzimy możliwości poprawy rentowności sklepów. To decyzje trudne, ale niezbędne w sytuacji, gdy straty generowane przez te sklepy wpływają negatywnie na poziom zyskowności całej firmy w Polsce”.

Banner 468 x 60 px

Banner 468 x 60 px