Banner Top

Tyrania „zwykłych” ludzi

Dobra nowina: uczciwi przestępcy[1] nie przejęli Sądu Najwyższego i Krajowej Rady Sądowniczej. Zła: uczciwi przestępcy zyskali możliwość wpływu na werdykty sadów powszechnych. Życie toczy się dalej okazując, że granicą wszelkich ciągot dyktatorskich są indywidualne, dyktowane poczuciem przyzwoitości, postawy ludzi.

Władza zanika, gdy ludzie odmawiają jej posłuchu. Dotyczy to zarówno władzy autorytarnej jak i demokratycznie wybranej; osobowej i bezosobowej. Mówimy „rządy prawa”, ale prawo – nawet Konstytucja – ma wartość tylko wtedy, gdy ludzie je otaczają szacunkiem i przestrzegają.

Sekta pod ochroną

Uczestnikom kontrmanifestacji wobec tzw. „miesięcznicy smoleńskiej” postawiono zarzut naruszenia art 195 kodeksu karnego.

Artykuł ten przewiduje kare grzywny lub pozbawienia wolności do 2 lat, za złośliwe przeszkadzanie publicznemu wykonywaniu aktu religijnego kościoła lub innego związku wyznaniowego o uregulowanej sytuacji prawnej; lub za równie złośliwe przeszkadzanie pogrzebowi, uroczystościom lub obrzędom pogrzebowych.

Gosudarność w miejsce samorządności

Są dwie bajki upowszechnione w świadomości ogółu, przez swą treść wskazujące na przywiązanie do rusko-sowieckiej tradycji. Pierwsza to przekonanie o dobrym carze, otoczonym złymi dworakami-durakami.

Car zawsze chce dobrze, niestety skorumpowani dworacy nie dają nas uszczęśliwiać, trzeba więc pomagać carowi pozbyć się hołoty. Druga baśń, wyraża się w twierdzeniu: „z góry widać lepiej”; car ze swojego centrum, z wysokości tronu lepiej widzi co nam, tam na dole, potrzeba do szczęścia.

Uczciwi przestępcy w trosce o państwo

Uczciwi przestępcy w trosce o państwo zniosą sędziokractwo i ukrócą mafie lokalne, zwane samorządami. Uczciwi przestępcy są pryncypialni, gotowi każdemu w twarz rzucić słowa:

Czy wiesz, jak przez to twoje draństwo
nasze ludowe cierpi państwo,
jak na tym gospodarka traci,
kiedy się władza mniej bogaci?
Gdy kradniesz gwóźdź lub drutu szpulę,
uszczuplasz przez to całą pulę.
A pula nie jest do kradzieży,
pula się cała nam należy,

4.06.1989. Wolność-Równość-Solidarność

4 czerwca, dzień który mógłby, lecz nie może, być świętem wszystkich Polaków; symbolem bezkrwawej rewolucji przywracającej Ojczyźnie wolność, a ludziom godność.

Być jednak świętem ogółu nie może; bo co to za rewolucja bez wyraźnego zwycięstwa naszych, bez zdrajców wieszanych na szubienicach, bez dystrybucji łupów, odbieraniu ich wrogom i nadawaniu zasłużonym. Bez tych przymiotów rewolucja wydaje się niedokończona, wciąż tlić się będzie wiara w możliwość wprowadzenie prawdziwie dobrej zmiany.

Nie tylko Elanex

Błądząc po Częstochowie trafiamy w miejsca opiewane słowami Kiplinga: „gdzie jest dobrem każde zło, gdzie przykazań brak dziesięciu i pić można aż po dno”.

Złe adresy; mieszkać tu to godzić się z wykluczeniem. W przestrzeni miejskiej nie ma równości; inny gatunek ludzki mieszka w odgrodzonych od pospólstwa w enklawach apartamentowców przy Alei Brzozowej; inny przy ul. Małej.

Wolność także dla ONR

„Dałbym sobie rękę uciąć za to, żebyście się nawrócili, ale oddałbym drugą w waszej obronie, gdyby was miano prześladować za wiarę.” Hetman Jan Zamojski

„Nie ma wolności dla wrogów wolności. /.../ Wprowadźcie w życie ustawy, które wypleniają anarchię, zmiażdżcie partie chcące ujarzmić wolność, zahamujcie wszelką politykę na własną rękę; przeciwstawcie tyranom partię wszystkich Francuzów; sparaliżujcie nieład, którego oparciem i pomocą jest sprzeczność zasad; oddajcie pod sąd tego okrutnego wroga kraju, którego zbrodnie są pisane krwią ludu i wezwijcie lud do cnoty republikańskiej”. Louis Antoine Léon de Saint-Just

Macierewicz

„Wiedzieć i nie wiedzieć; mieć świadomość zupełnej prawdziwości tego co się mówi, wtedy kiedy się opowiada starannie skonstruowane kłamstwa; przyznawać się równocześnie do dwóch opinii, które się wzajemnie wykluczają, wiedząc, że są one sprzeczne, i wierząc w obie; używać logiki przeciwko logice; odrzucać moralność, powołując się równocześnie na nią; wierzyć, że demokracja jest rzeczą niemożliwą i że partia jest gwarantką demokracji; zapomnieć o tym o czym trzeba było koniecznie zapomnieć, potem przypomnieć to sobie w potrzebnej chwili i szybko zapomnieć znowu; a przede wszystkim zastosować ten proceder wobec samego procederu. Tu tkwiła ostateczna subtelność: świadomie wprowadzić podświadomość i potem znów stać się nieświadomym aktu hipnozy, którego się dokonało”. - G. Orwell „1984”

Banner 468 x 60 px

Banner 468 x 60 px