Banner Top

Józef Piłsudski. Życie – Śmierć – Kult

W niedzielę 4 lutego o godz. 16.00 Muzeum Częstochowskie zaprasza na spotkanie z dr. Mariuszem Kolmasiakiem związane z wystawą poświęconą Marszałkowi Józefowi Piłsudskiemu.

Rok 2017 to Rok Marszałka Józefa Piłsudskiego – wielkiego Polaka, polityka, męża stanu, twórcy Legionów, zwycięskiego wodza wojny polsko-bolszewickiej, który swoje idee zmieniał w czyny i wpłynął na losy Ojczyzny, przyczyniając się do odzyskania przez nią niezawisłości. Na trwałe wpisał się w narodowe dzieje.

Warto pamiętać w Roku Marszałka Piłsudskiego, a także w przededniu wielkich obchodów 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości, jak ważne są determinacja, poświęcenie i patriotyzm. Muzeum Częstochowskie zaprasza na wystawę, która zorganizowana została w oparciu o kolekcję piłsudczan, na którą składają się przedwojenne zdjęcia, pocztówki, portrety, periodyki, książki, dokumenty, figurki, plakiety, odznaczenia, przypinki, biżuteria patriotyczna, monety, znaczki pocztowe, bibeloty. Dzięki prezentacji cennych eksponatów przybliżamy życie i działalność Józefa Piłsudskiego, a także kilkadziesiąt lat historii Polski.

Oprowadzanie kuratorskie: spotkanie z dr. Mariuszem Kolmasiakiem na wystawie Józef Piłsudski. Życie – Śmierć – Kult
Oprowadzanie kuratorskie w cenie biletu.

cz.info.pl; źródło:  Muzeum Częstochowskie

Banner 468 x 60 px

Banner 468 x 60 px