Banner Top

Jeszcze czas na przekazanie 1 procenta

Choć na rozliczenie się z fiskusem mamy jeszcze czas, warto już rozglądać się za organizacją pożytku publicznego, której możemy przekazać 1 procent z naszych podatków.

Na stronach internetowych Departamentu Pożytku Publicznego MPiPS oraz w BIP MPiPS został opublikowany wykaz organizacji, uprawnionych do otrzymywania 1% podatku dochodowego za 2014 r.

Każda organizacja, która chce otrzymywać wpłaty 1% od podatników, musi znaleźć się na wykazie organizacji mających status organizacji pożytku publicznego. Wykaz jest prowadzony elektronicznie. Przygotowuje go minister pracy i polityki społecznej - na podstawie danych od ministra sprawiedliwości.

W wykazie znajdują się dane organizacji pożytku publicznego, które są uprawnione do otrzymywania 1% podatku od podatników za rok 2014. Są to organizacje, które otrzymały status OPP do 30 listopada 2014 r. oraz te, które otrzymały status OPP w latach wcześniejszych i wypełniły odpowiednie obowiązki sprawozdawcze.

Ministerstwo Finansów przygotowało podsumowanie z akcji 1% podatku dochodowego za 2013 r. na rzecz organizacji pożytku publicznego. 56% podatników wykazujących w zeznaniach należny podatek przekazało w sumie 506,6 mln złotych. Najwięcej otrzymała Fundacja Dzieciom „Zdążyć z pomocą”, na drugim miejscu była Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Słoneczko”, a na trzecim miejscu Fundacja Avalon - Bezpośrednia Pomoc Niepełnosprawnym.

Wszystkie te organizacje prowadziły zbiórki na tzw. subkonta, czyli na konkretną osobę - podopiecznego fundacji. Jak pokazują doświadczenia ostatnich lat, prowadzenie subkont na 1% podatku, to najskuteczniejsza metoda zbierania pieniędzy z 1 procenta podatku.

W Częstochowie działa ponad 700 organizacji pozarządowych, z czego blisko 60 to organizacje pożytku publicznego, na rzecz których można przekazać 1 procent podatku.

Dzięki temu pieniądze zostaną w naszym mieście, by służyć osobom starszym, chorym, bezdomnym, dzieciom i młodzieży.

W ubiegłym roku blisko 4,5 mln zł przekazali rozliczający się w Częstochowie podatnicy na rzecz organizacji pożytku publicznego. Ponad milion zł trafiło do częstochowskich ngo.

Na rzecz organizacji pożytku publicznego swój 1 procent przekazało prawie 79 788 rozliczających się w Częstochowie. Po raz kolejny przekroczono próg 1 miliona złotych przekazanego częstochowskim ngo. Prawie 17,5 tys. częstochowian przekazało niemal 1 080 767,49 zł rodzimym stowarzyszeniom, klubom i fundacjom. Częstochowianie wspierali najchętniej te organizacje, które pomagają najsłabszym: dzieciom, osobom starszym, chorym i niepełnosprawnym.

Organizacje pożytku publicznego, którym rozliczający się w naszym mieście przekazali najwięcej środków w ramach 1% (niezależnie od siedziby) to:
- Fundacja dzieciom „Zdążyć z pomocą”
- Stowarzyszenie Opieki Hospicyjnej Ziemi Częstochowskiej
- Fundacja Studencka „Młodzi-Młodym”
- Fundacja Dar dla Najmniejszych, Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce
- Caritas Archidiecezji Częstochowskiej
- Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Słoneczko”

Organizacje pożytku publicznego posiadające siedzibę w Częstochowie, którym przekazano najwięcej środków w ramach 1% to:
- Stowarzyszenie Opieki Hospicyjnej Ziemi Częstochowskiej
- Fundacja Studencka „Młodzi-Młodym”
- Fundacja Dar dla Najmniejszych
- Caritas Archidiecezji Częstochowskiej
- Częstochowskie Stowarzyszenie Opieki Paliatywnej dla Dzieci i Dorosłych „Dar Serca”
- Fundacja „Promyk Nadziei”
- Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej Ruchowo „Razem”.

Więcej o Częstochowskich Organizacjach Pozarządowych ngo.czestochowa.pl

cz.info.pl; źródło: MPiPS/NGO Częstochowa

Banner 468 x 60 px

Banner 468 x 60 px