Banner Top

31. Wrażliwość na słowa

Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie zachęca do udziału w XXXI Regionalnych Spotkaniach z Poezją i Prozą Wrażliwość na słowa.

Spotkania mają charakter konkursowy i są jednym z najstarszych i największych konkursów recytatorskich/mówienia scenicznego w województwie śląskim. Jego laureatami swego czasu byli powszechnie znani aktorzy z naszego regionu. Spotkania adresowane są do dzieci i młodzieży (w 3 grupach wiekowych- uczniowie klas I-III SP, klas IV-VI SP oraz klas VII-VIII SP i oddziałów gimnazjalnych).

Celem Spotkań jest przede wszystkim zachęcenie uczestników do obcowania z literaturą, do poszukiwania wartościowych literacko tekstów poetyckich i prozy. Spotkania sprzyjają pielęgnowaniu kultury języka polskiego, uczestnikom i ich opiekunom umożliwiają integrację i wymianę doświadczeń.

Spotkania obejmują subregion północny województwa śląskiego (powiaty: częstochowski, kłobucki, myszkowski, lubliniecki, zawierciański), poszczególne etapy konkursowe są realizowane przez szkoły oraz gminne, miejskie i powiatowe domy i ośrodki kultury.

Podczas poszczególnych etapów konkursowych recytatorzy i ich opiekunowie mają możliwość porozmawiania z jurorami, skorzystania z konsultacji i wskazówek w zakresie mówienia scenicznego.

Terminy eliminacji konkursowych realizowanych przez Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie: 3-4 kwietnia br., godz. 9.30 – dla uczestników z powiatu częstochowskiego, 24 kwietnia br., godz. 10.00 - przesłuchania regionalne.

Szczegółowe informacje znajdują się w regulaminie Spotkań, zachęcamy do zapoznania się z jego wytycznymi.
Regulamin, karta zgłoszenia do pobrania na stronie rok.czestochowa.pl

Strona www: http://rok.czestochowa.pl/events.php?GroupId=1&ItemId=690
Wydarzenie FB: https://www.facebook.com/events/2004788889619574/

cz.info.pl; źródło: ROK Częstochowa

Banner 468 x 60 px

Banner 468 x 60 px