Banner Top

44. Ogólnopolski Plener Malarski „Jurajska jesień" 2018

Organizatorem pleneru jest Okręg Częstochowski Związku Polskich Artystów Plastyków. Działanie wspiera finansowo Wydział Kultury, Promocji i Sportu Urzędu Miasta Częstochowy. Współorganizatorem wystawy poplenerowej jest Miejska Galeria Sztuki w Częstochowie.

Plener odbył się w Złotym Potoku w pierwszych dniach września 2018 roku. Uczestniczyło w nim 20 artystów: Aleksandra Banek, Krzysztof Cechowicz, Elżbieta Chodorowska, Urszula Chodorowska, Barbara Chowańska – Najwer, Danuta Drzewiecka, Ilona Cieślak, Joanna Garasińska, Małgorzata Gorzecka, Jarosław Katus, Ewa Kawecka, Jarosław Kawecki, Aleksandra Kowalska, Roma Krysiak, Elżbieta Ledecka, Lech Ledecki, Jolata Madej, Anna Tarczyńska, Czesław Tarczyński, Barbara Szyc (komisarz pleneru).

Wiodącym tematem 44. Jurajskiej Jesieni jest motyw wody w pejzażu. Inspiracją dla artystów były wywierzyska Wiercicy, złotopotockie stawy, zabytkowy zespół pałacowy wraz otaczającym go parkiem, stara pstrągarnia, rezerwat Parkowe.

Motyw wody w pejzażu Jury Krakowsko-Częstochowskiej
15/03 – 14/04/2019
Miejska Galeria Sztuki w Częstochowie, Aleja Najswietszej Marii Panny 64
Sala Śląska
wernisaż 14/03/2019, godz. 18.00

cz.info.pl; źródło: MGS Częstochowa

Banner 468 x 60 px

Banner 468 x 60 px