Banner Top

Konkurs Poezji Śpiewanej: ***żyje się tylko chwilę...

Konkurs towarzyszy 39. Ogólnopolskiemu Konkursowi Poetyckiemu im. Haliny Poświatowskiej Częstochowa 2018, jest imprezą otwartą, adresowaną do osób niezwiązanych zawodowo z działalnością muzyczną, nie będących studentami wydziałów muzycznych uczelni wyższych lub akademii muzycznych.

Do udziału Organizatorzy zapraszają uczestników z subregionu północnego województwa śląskiego (region częstochowski) oraz z Częstochowy.

Celem jest popularyzowanie wykonawców poezji śpiewanej i ich repertuaru, także popularyzowanie dorobku polskich autorów, w tym dorobku Haliny Poświatowskiej. Szczególnie doceniane będą przez jurorów własne aranżacje muzyczne do wybranych utworów poetyckich. Konkurs służy też promowaniu uzdolnionych muzycznie i wokalnie młodych ludzi.

Do udziału w Konkursie Organizatorzy zapraszają solistów i duety wokalne. Uczestnicy będą zobowiązani do wykonania dwóch utworów śpiewanych, z dowolnymi tekstami poetyckimi, publikowanymi w książkach, prasie literackiej bądź wydawnictwach pokonkursowych konkursów poetyckich.

Organizator zachęca do korzystania z akompaniamentu na żywo. Do akompaniamentu może być stosowany dowolny instrument, można wystąpić z towarzyszeniem małego zespołu muzycznego (do trzech osób). Łączny czas prezentacji obu utworów nie powinien przekroczyć 10 minut.

Przesłuchania konkursowe odbędą się 18 października br., od godz. 16.00 w Regionalnym Ośrodku Kultury w Częstochowie. Zgłoszenia do dnia 12 października br.

Szczegóły TUTAJ

cz.info.pl; źródło: ROK Częstochowa

Banner 468 x 60 px

Banner 468 x 60 px