Banner Top

CGK - miejski portal kulturalny

Papierowy informator kulturalny „Co, Gdzie, Kiedy” oficjalnie przeistoczył się w portal internetowy. Redakcja zapowiada ekspansywne zmiany, również względem mediów społecznościowych.

Magazyn „Co, Gdzie, Kiedy” funkcjonował w Częstochowie od 2004 r. i przez minione lata pomagał odnaleźć się na kulturalnej mapie miasta i przeobrażał się, by jak najlepiej pełnić tę funkcję. Pierwsza duża metamorfoza nastąpiła w 2010 r., kiedy to miesięcznik „CGK” zyskał kwadratowy format, dużo koloru i ambicję, by o częstochowskiej kulturze mówić w jak najszerszym kontekście. Zdecydowanie też zwiększył się nakład, dzięki czemu biuletyn można było bez problemu znaleźć w częstochowskich kawiarniach, klubach, instytucjach kultury itd.

Przebudowa DK-46 wkracza w kolejny etap

W najbliższym czasie będzie nadal obowiązywać tymczasowa organizacja ruchu przy DK-46 w zachodniej części miasta. Utrudnienia napotkamy w miejscach, gdzie odbywa się ruch wahadłowy sterowany sygnalizacją świetlną.

Jedna z dwóch trwających obecnie w Częstochowie ogromnych inwestycji drogowych, czyli przebudowa DK-46 – ulic Głównej i Przejazdowej wraz z budową obejścia ul. św. Barbary – wchodzi w kolejna fazę. W związku z tym w najbliższym czasie będzie nadal obowiązywać tymczasowa organizacja ruchu przy DK-46 w zachodniej części miasta. Utrudnienia napotkamy w trzech wymienionych poniżej lokalizacjach – ruch na kilkusetmetrowych odcinkach odbywa się tam wahadłowo, sterowany sygnalizacją świetlną.

Miejskie nieruchomości na sprzedaż - przetargi 25 stycznia

25 stycznia br. w sali sesyjnej Urzędu Miasta odbędą się przetargi na zbycie działek stanowiących własność gminy. Nieruchomości znajdują się: w głębi ul. Spadek, przy ul. Mirona Białoszewskiego, przy ul. Radomskiej, przy ul. 7 Kamienic, przy ul. Żareckiej.

Termin wpłacenia wadium upływa 20 stycznia 2022 r.

Powstanie nowa miejska Mapa Hałasu

Nowa Mapa Hałasu powstanie na podstawie pomiarów hałasu i natężenia ruchu, m.in. w pobliżu obwodnicy autostradowej Częstochowy.

Miasto rozstrzygnęło przetarg na opracowanie nowej „Strategicznej Mapy Hałasu dla Miasta Częstochowy” - w granicach administracyjnych miasta. Wykonawcą zadania będzie konsorcjum firm KFB Acoustics z Wrocławia oraz Acesoft z Sopotu za kwotę 424,3 tys. zł. Mapa powinna powstać do końca maja 2022 r.

Zaktualizowana „Mapa hałasu” ma uwzględniać - w obecnej wersji - m.in. wpływ ruchu na obwodnicy autostradowej A1 na komfort życia mieszkańców Częstochowy, którzy mieszkają w jej pobliżu.

Ruszyła tarcza antykryzysowa dla branży rozrywkowej

Od poniedziałku, 17 stycznia, przedsiębiorcy z określonych branż, którzy ucierpieli z powodu epidemii COVID-19 mogą wystąpić o zwolnienie z opłacania składek za grudzień 2021 r., a także skorzystać ze świadczenia postojowego maksymalnie sześć razy.

Przepisy dotyczące świadczenia postojowego i zwolnienia ze składek weszły w życie 17 stycznia 2022 r. Te rozwiązania znalazły się w najnowszej odsłonie tarczy antykryzysowej wprowadzonej rozporządzeniem Rady Ministrów. O zwolnienie z obowiązku opłacania składek za grudzień 2021 r. mogą wystąpić podmioty oznaczone następującymi kodami PKD (Polskiej Klasyfikacji Działalności): 56.30.Z - przygotowywanie i podawanie napojów (podklasa ta obejmuje m.in. dyskoteki serwujące głównie napoje), 93.29.A - działalność pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia i w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni, 93.29.Z - pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna.

Bezpieczny wypoczynek dzieci i młodzieży

Są oficjalne wytyczne dla organizatorów wypoczynku dzieci i młodzieży. Procedury mają ograniczyć ryzyko zakażenia COVID-19 dzieci i młodzieży oraz kadry podczas ferii zimowych.

W ostatnim czasie obserwujemy wyraźny wzrost zakażeń, któremu towarzyszy zwiększona liczba zajętych łóżek oraz respiratorów i przede wszystkim wzrost liczby zgonów. W związku ze zbliżającymi się feriami zimowymi Ministerstwo Edukacji i Nauki, współpracując z Głównym Inspektorem Sanitarnym i Ministerstwem Zdrowia, opracowało wytyczne, które będą obowiązywać organizatorów tegorocznego wypoczynku zimowego dzieci i młodzieży.

Zwrot nadpłaconego podatku automatycznie, nie trzeba składać wniosków do ZUS

W lutym osoby pobierające świadczenie od 4 920 zł do 12 800 zł otrzymają zwrot nadpłaconego podatku. Nastąpi to z urzędu i automatycznie, nie trzeba składać wniosku do ZUS.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z 7 stycznia na zmianach w składce zdrowotnej nie stracą osoby pobierające świadczenia w wysokości od 4920 zł do 12 800 zł. Stanowią one ok. 6 proc. wszystkich emerytów i niecałe 2 proc. rencistów.

Przebudowa ul. Traugutta - utrudnienia w przejazdach

Od dzisiejszego poniedziałku, 17 stycznia, rusza kolejny etap robót budowlanych związanych z odwodnieniem zlewni ulicy Traugutta. W obrębie placu budowy pojawią się utrudnienia w przejazdach.

Jak informuje Miejski Zarzad Dróg w Częstochowie, budowa kanalizacji deszczowej i przebudowa drogi wymusza wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu na ul. Traugutta.

Banner 468 x 60 px

Banner 468 x 60 px