Kreatywni w Reklamie – Ogólnopolska Olimpiada „RE:ymonta”

Zespół Szkół im. W. S. Reymonta wyszedł z pomysłem nowej, branżowej olimpiady dla młodzieży szkół średnich. I znalazł świetnego, merytorycznego organizatora – Wydział Zarządzania Politechniki Częstochowskiej.

Zawód technika reklamy – jeden z kierunków kształcenia w „RE:ymoncie”, bo taką identyfikację typograficzną ma szkoła – zdecydowanie jest „na radarze” młodzieży szukającej dla siebie odpowiedniej szkoły średniej. Praca w reklamie wymaga kreatywności, abstrakcyjnego myślenia, ciągłego doskonalenia umiejętności artystycznych, organizacyjnych, handlowych – i uchodzi za jedną z branż, które wydają się mieć przed sobą długą przyszłość.

Samo kształcenie to jedno, ale dyrekcja Zespołu Szkół Przemysłu Mody i Reklamy im. W. S. Reymonta dostrzegła potrzebę zaoferowania młodzieży nowej możliwości rozwoju i poszerzenia wiedzy – właśnie poprzez udział w przedmiotowej olimpiadzie. Do tej pory można było startować jedynie w olimpiadach z wiedzy o ekonomii, a ta tylko w niewielkiej części odpowiada treściom i umiejętnościom przekazywanym adeptom i adeptkom reklamy. W „RE:ymoncie” powstał więc pomysł na zapełnienie tej luki. I to od razu tak, aby mogła z tego skorzystać młodzież z całej Polski. Start w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Wiedzy i Umiejętności z Zakresu Reklamy „Kreatywni w Reklamie” ma napędzać uczennice i uczniów do nabywania wiedzy na własną rękę, sięgania do nowych źródeł informacji, a najlepszym z nich – nakreślić perspektywy rozwoju dalszej ścieżki edukacyjnej, a potem zawodowej. Będą też wymierne benefity – finaliści i laureaci będą zwolnieni z pisemnej części egzaminu zawodowego.

Olimpiada będzie też formą promocji „RE:ymonta”. Pozwoli się wyróżnić, wzmocnić wizerunek szkoły dbającej o jakość kształcenia, wspierającej młodzież w wyborze dalszej ścieżki zawodowej. Będzie brana pod uwagę w rankingach edukacyjnych, a to da szkołom-uczestniczkom szansę wdrapania się w nich na wyższe lokaty. Sam „RE:ymont” liczy, że pomysł pomoże mu utrzymać trend zdobywania wysokich miejsc, w tym tarcz popularnego rankingu pisma „Perspektywy”.

Na początku swojej czwartej kadencji, dyrektor szkoły Dariusz Zając postawił sobie za cel rozwijanie współpracy z lokalnymi uczelniami. Dlatego już w poprzednim roku „RE:ymont” zaproponował Wydziałowi Nauk o Zdrowiu UJD (obecnie Collegium Medicum) oraz Klinice Primoderm prowadzenie w szkołach średnich profilaktyki zdrowotnej dotyczącej tak niebezpiecznego nowotworu jak czerniak (akcja pod hasłem „30/2/1”). Kolejnym krokiem w kierunku jak najlepszych kontaktów ze światem akademickim było przedstawienie pomysłu Olimpiady Wydziałowi Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, który został ostatecznie jej głównym organizatorem – odpowiada za jej merytoryczne przygotowanie i przeprowadzenie zgodnie z regulaminem. Wydział zajmie się też komunikacją z uczestniczkami i uczestnikami, szkołami, a także promocją całego przedsięwzięcia. Może również zaprosić do udziału partnerów – media, organizacje pozarządowe i eksperckie, sponsorów.

„RE:ymont” miał się czym „wylegitymować” przed środowiskiem uczelnianym, bo ma już na koncie projekt edukacyjny „Pszczoła w mieście” (II edycja właśnie trwa, przy udziale miejskiej marki Invest in Czestochowa) czy Ogólnopolski Festiwal Reklamy Społecznej „Trzy światy” (obecnie II edycja, festiwal połączony z konkursem na film i plakat). A klasa patronacka w zawodzie technik reklamy funkcjonuje w szkole drugi rok.

„Kreatywni w Reklamie” to efekt pracy kilku nauczycieli „RE:ymonta” oraz pracowników naukowych Wydziału Zarządzania PCz, z jego dziekan dr hab. inż. Iwoną Otolą, prof. PCz. Terminowe spełnienie bez przeszkód wszystkich formalności, a tym samym urzeczywistnienie całego pomysłu, możliwe było także dzięki osobistemu zaangażowaniu naczelnika Wydziału Edukacji UM Rafała Piotrowskiego. W całej inicjatywie „RE:ymonta” wspiera też powołana przez Polską Agencję Rozwoju Przemysłu (PARP) Rada Sektorowa ds. Kompetencji Komunikacja Marketingowa, do której szkoła należy. Honorowy patronat nad Olimpiadą objęli prezydent Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyk oraz dziekan Wydziału Zarządzania PCz dr hab. inż. Iwona Otola prof. PCz.

Rywalizacja jest trzystopniowa. I etap ma miejsce w szkołach, II przeprowadza zdalnie Komitet Główny na platformie internetowej, a III etap Komitet Główny organizuje w swojej siedzibie. Poszczególne etapy mają charakter indywidualny – uczestniczący rozwiązują pisemny test wiedzy (w III etapie jest także sprawdzian ustny).

Po powołaniu odpowiednich gremiów i przesłaniu do resortu edukacji i nauki wymaganych dokumentów, Olimpiada została wpisana do terminarza tego rodzaju wydarzeń w tym roku szkolnym, a także ujęta w komunikatach ministerialnych w sprawie turniejów uprawniających do zwolnienia z części pisemnej egzaminu zawodowego w tym i przyszłym roku szkolnym.

Działa strona www Olimpiady z niezbędnymi informacjami, regulaminem, programem, harmonogramem oraz wymaganą dokumentacją.

„RE:ymont” uważa powstanie takiego branżowego turnieju za swój największy sukces w ostatnim czasie. Teraz można tylko czekać na odzew ze szkół z całej Polski. Im będzie większy, tym lepiej Olimpiada będzie służyć promowaniu Częstochowy jako ośrodka nowoczesnego szkolnictwa.

cz.info.pl; źródło: BP UM Częstochowa