Miasto planuje kolejne termomodernizacje

Częstochowa rozstrzyga przetarg na opracowanie projektu termomodernizacji 6 kolejnych miejskich placówek oświatowych. To inwestycje, które chce realizować ze wsparciem środków unijnych począwszy od 2024 r.

- W ostatnich latach miastu udało się przeprowadzić termomodernizacje ok. 50 miejskich jednostek, w większości z udziałem środków zewnętrznych, w tym w ramach dofinansowanego z UE projektu „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej”. Prace objęły 30 szkół, bursy, przedszkola, ale także krytą pływalnię MOSiR przy alei Niepodległości czy halę sportową „Częstochowianki” – podsumowuje prezydent Częstochowy. – Chcemy nadal poprawiać efektywność energetyczną, estetykę i komfort nauki w naszych placówkach oświatowych, dlatego planujemy kolejne inwestycje, na które możemy uzyskać fundusze europejskie w nowym unijnym rozdaniu.

Obecny przetarg dotyczy dokumentacji projektowo-kosztorysowej termomodernizacji budynków: Szkół Podstawowych nr 2 przy ul. Baczyńskiego, nr 12 przy ul. Warszawskiej, nr 27 przy ul. Rozdolnej, nr 54 z Oddziałami Integracyjnymi przy ul. Kukuczki, Zespołu Szkół przy ul. Prusa oraz Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 przy ul. Olsztyńskiej (składającego się z SP 10 i Miejskiego Przedszkola nr 22).

Zakres projektowy zadań obejmuje m.in. inwentaryzację budowlaną obiektów, izolację przeciwwilgociową i termiczną ścian fundamentowych, ocieplenie ścian zewnętrznych oraz wykonanie tynków, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, ocieplenie dachów, odprowadzenie wód opadowych, wymianę źródła oświetlenia wewnętrznego w pomieszczeniach, opracowanie audytu energetycznego, a także – w przypadkach części budynków - wymianę instalacji centralnego ogrzewania.

Autorzy opracowań będą mieli na przygotowanie dokumentacji 3 miesiące, jednak nie dłużej niż do końca stycznia 2024 r. Środki zewnętrzne na planowane inwestycje mają pochodzić z funduszy unijnych okresu 2021-27.

Skonkretyzowane plany inwestycyjne w zakresie termomodernizacji w obecnym okresie programowania środków europejskich dotyczą też 9 kolejnych miejskich jednostek oświatowych, dla których również wkrótce będzie tworzona dokumentacja projektowa.

W sumie dzięki dofinansowaniu ze środków unijnych w ramach Strategii Rozwoju Subregionu Północnego do 2030 r. w Częstochowie planowane są inwestycje w zakresie podniesienia efektywności energetycznej budynków w 20 placówkach edukacyjnych (9 szkołach podstawowych, 5 szkołach średnich i 6 przedszkolach). Mają być realizowane w trzech etapach do 2029 r.

Na zdjęciu IX Liceum Ogólnokształcące im. K. C. Norwida po termoizolacji

cz.info.pl; źródło: BP UM Częstochowa