Wnioski do Nagrody Równości im. Mieczysławy Biegańskiej

Do 6 listopada można wskazywać kandydatki i kandydatów do tegorocznej Nagrody Równości im. Mieczysławy Biegańskiej. Swoje typy mogą zgłaszać także osoby indywidualne, nie tylko stowarzyszenia.

W regulaminie Nagrody Równości im. Mieczysławy Biegańskiej czytamy m.in., że przyznawana jest ona „za działalność na rzecz równych szans i sprawiedliwości społecznej oraz przeciwdziałania dyskryminacji wśród mieszkanek i mieszkańców Częstochowy”. Możemy do niej typować osoby oraz organizacje działające na rzecz przedstawicieli i przedstawicielek grup dyskryminowanych bądź potrzebujących wsparcia.

W tym roku wniosek składamy do 6 listopada na ustalonym wzorze w Kancelarii Urzędu Miasta Częstochowy przy ul. Śląskiej 11/13 lub poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą ePUAP.

Nagroda zostanie uroczyście wręczona 27 listopada na Gali Ekonomii Społecznej w Teatrze im. A. Mickiewicza.

Nagroda Równości im. Mieczysławy Biegańskiej została ustanowiona zarządzeniem prezydenta Częstochowy w Roku Praw Kobiet – 2018. Wyróżnienie od początku służy promowaniu osób i organizacji działających na rzecz równości wszystkich mieszkanek i mieszkańców miasta zgodnie z dewizą „Jesteśmy różni – jesteśmy równi”. Pierwszą laureatką została dr Edyta Widawska, socjolożka, założycielka Polskiego Instytutu Mediacji i Integracji Społecznej, inicjatorka Objazdowego Festiwalu Filmowego „Watch Dogs Prawa Człowieka w Filmie”. W roku 2019 Nagroda przypadła Annie Herman, założycielce i prezesce Częstochowskiego Stowarzyszenia Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Perasada”. W roku wybuchu pandemii – 2020 – Nagrody nie przyznano, podobnie jak w kolejnym, pandemicznym roku. W zeszłym roku natomiast laureatem został Krishnamoorthy Venkatasubramanian – dyrektor generalny Liberty S.C. Miasto doceniło go w ten sposób za nieodpłatne użyczenie budynku, który zaadaptowano dla potrzeb uciekających z ogarniętej pożogą wojenną Ukrainy – głównie matek z dziećmi. Przez kilka miesięcy 2022 roku znalazło tam schronienie kilkaset osób.

Zarządzenie ws. Nagrody i jej regulamin oraz formularz wniosku nominacyjnego do pobrania na portalu miejskim TUTAJ.

cz.info.pl; źródło: BP UM Częstochowa