Powołanie dyrektora Muzeum Częstochowskiego

24 listopada prezydent Częstochowy powołał na kolejną kadencję dyrektora Muzeum Częstochowskiego. Powołanie zostało nadane w trybie przewidzianym przepisami ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, po uzyskaniu opinii właściwych podmiotów.

Katarzyna Ozimek pozostanie na stanowisku dyrektora przez okres trzech kolejnych lat, tj. od 27 listopada 2023 r. do 26 listopada 2026 r. Z Muzeum Częstochowskim związana jest od 2006 r. jako pracownik Działu Historii, a następnie Działu Edukacji i Wystaw. Od połowy lutego 2017 r. pełniła funkcję p.o. zastępcy dyrektora ds. naukowych, a od listopada 2019 r. p.o. dyrektora Muzeum Częstochowskiego.

Od listopada 2020 r. jest zatrudniona na stanowisku Dyrektora Muzeum Częstochowskiego. Kustosz, absolwentka kulturoznawstwa na Wydziale Filologicznym w Instytucie Nauk o Kulturze Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, a także podyplomowych studiów z zakresu Public Relations na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej w Instytucie Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz muzealniczych studiów kuratorskich w Instytucie Historii Sztuki na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Jagiellońskiego.

cz.info.pl; źródło: BP UM Częstochowa