Podpisano umowę na projekt i budowę „Bugajskiej bis”

Miasto podpisało umowę na projekt i budowę tzw. Bugajskiej bis, z dofinansowaniem z Funduszu Inwestycji Strategicznych. Jest szansa, że z programów rządowych wsparcie otrzymają także samorządowe inwestycje w drogi lokalne.

Umowa wartości 241 mln zł między Miejskim Zarządem Dróg w Częstochowie a Budimexem została podpisana 28 marca w Urzędzie Miasta Częstochowy w obecności m.in. wiceministra infrastruktury Przemysława Koperskiego oraz prezesa zarządu Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Janusza Michałka.

- Dzięki inwestycji zyska całe miasto, a zwłaszcza jego część związana ze strefą aktywności gospodarczej na terenach przemysłowych, w tym firmy rozwijające się w Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej – powiedział prezydent Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyk. Nawiązał też do propozycji, jaką skierował do wiceministra infrastruktury, dotyczącej problemu dróg dzielnicowych. – Wiedząc o tym, jak ważną sprawą dla naszych mieszkanek i mieszkańców jest sprawa jakości dróg lokalnych zgłosiłem potrzebę stworzenia ministerialnego programu wsparcia samorządów przy budowie i modernizacji dróg lokalnych.

Częstochowa przeznacza w tym roku w budżecie rekordową kwotę 57 mln zł na program budowy i przebudowy dróg lokalnych, ale dzielnicowe potrzeby są w tym zakresie ciągle duże. Tymczasem możliwość pozyskania na takie zadania środków zewnętrznych przez samorządy była dotychczas niemożliwa bądź bardzo mocno ograniczona.

- Myślę, że to świetny pomysł, który będziemy rozwijać w Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu - mówił wiceminister Przemysław Koperski.- Niestety wcześniej było tak, że pieniądze, które w założeniu mogły być przeznaczone na rozwój dróg lokalnych, były kierowane np. na zakup węgla, który ciągle zalega na wielu placach. Czas ten problem rozwiązać, czas na środki finansowe, które będą dedykowane drogom lokalnym.

W kontekście inwestycji, w realizacji których Częstochowa liczy na dofinansowanie ze środków zewnętrznych prezydent Częstochowy przypomniał też o planach budowy nowej linii tramwajowej na Parkitkę. Miasto ma nadzieję na pozyskanie 225 mln zł z unijnego programu FEnIKS (Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027), których dysponentem jest Centrum Unijnych Projektów Transportowych, podległe Ministerstwu Infrastruktury.

Umowa na „Bugajską bis” otwiera perspektywy rozwoju dla terenów Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, która wspierała starania Częstochowy o uzyskanie promesy dofinansowania do realizacji tej inwestycji. - Dla nas to wielka szansa nie tylko na usprawnienie funkcjonowania inwestorów w strefie, ale też możliwość walki o kolejne projekty inwestycyjne, zaawansowane technologicznie i z wysoko płatnymi miejscami pracy – mówił prezes KSSE Janusz Michałek, podkreślając, że już teraz w Częstochowie powstają bardzo dobre miejsca pracy, a firmy ścigają tu specjalistów z Polski i zagranicy.

Z budowy wygodnego, bezkolizyjnego z linią kolejową i bezpiecznego wyprowadzenia ruchu z alei Wojska Polskiego i nowego fragmentu DK-46 w kierunku wschodnim skorzystają mieszkanki i mieszkańcy Częstochowy, ale też wszystkie gminy subregionu przez które przebiega DK-46.

Inwestycja jest skomplikowana logistycznie, bo to nie tylko nowy węzeł i bezkolizyjne skrzyżowanie z aleją Wojska Polskiego, ale także obiekty inżynieryjne nad torami kolejowymi i Wartą, ciągi piesze i rowerowe, nowe oświetlenie..., generalnie - zmiana całego systemu drogowego w tym rejonie.

Dlatego ok. 1,5 roku będzie potrzebne na projekt, uzgodnienia, procedury administracyjne, a kolejne 2,5 roku mają zająć prace budowlane  To inwestycja, która domknie przebudowę zasadniczego układu komunikacyjnego miasta, a jej realizacja będzie możliwa także dzięki temu, że miasto finalizuje obecnie przedłużenie ul. Korfantego do DK-46 – ul. Bugajskiej.

Umowę na „Budowę węzła drogowego alei Wojska Polskiego DK 1 (obecnie DK 91) wraz z nowym przebiegiem DK 46 w Częstochowie” podpisali: ze strony miasta - dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg Joanna Holi-Sosnowska oraz jej zastępca Piotr Kurkowski, a ze strony Budimexu dyrektor rejonu Maciej Lorenc.

Miasto otrzymało promesę dofinansowania inwestycji „Bugajska bis” w ramach V edycji rządowego Programu Inwestycji Strategicznych. Minimalny poziom wkładu własnego samorządu w tym programie to 2%, przy czym po stronie miasta będą dodatkowo także m.in. koszty wykupów gruntów. Kontrakt Miejskiego Zarządu Dróg z Budimexem opiewa na 241 mln zł. Dofinansowanie z rządowego Programu Inwestycji Strategicznych ma być wypłacane - w przypadku takiej inwestycji jak „Bugajska bis” (trwającej dłużej niż 12 miesięcy) - w 2 transzach, zgodnie z harmonogramem realizacji inwestycji (dopiero po zrealizowaniu kolejnych etapów inwestycji).

Zakres prac obejmie m.in.:
- budowę węzła drogowego alei Wojska Polskiego z drogą krajową DK-46,
- przebudowę fragmentu alei Wojska Polskiego,
- budowę nowego odcinka DK-46 od granic miasta z gminą Olsztyn do węzła drogowego z DK-91 (z dostosowaniem do możliwości dobudowy drugiej jezdni DK-46 na odcinku pomiędzy DK-91 a przedłużeniem ul. Korfantego),
- budowę ulicy Smolnej,
- budowę mostu nad Wartą oraz wiaduktu nad linią kolejową,
- przebudowę istniejącego obiektu mostowego nad torem bocznicowym dawnej Huty, z dostosowaniem parametrów technicznych obiektu do parametrów projektowanej drogi,
- budowę dróg i skrzyżowań obsługujących teren położony wzdłuż projektowanego połączenia po zamknięciu istniejącego przejazdu drogowego przez linię kolejową relacji Częstochowa – Katowice,
- budowę ciągów pieszych, dróg rowerowych i zatok autobusowych,
- budowę dróg dla pieszych i rowerów do projektowanego przejścia podziemnego pod linią kolejową w miejscu obecnego przejazdu kolejowego w ul. Bugajskiej,
- budowę dróg rowerowych w ciągu DK-91 (DK-1) na przebudowywanym odcinku,
- budowę stanowiska do ważenia pojazdów z parkingiem i monitoringiem (wlot do miasta),
- budowę drogowej stacji pomiarowej i meteo w ciągu DK-91 (DK-1), budowę oświetlenia ulicznego w ciągu DK-91 (DK-1), budowę nowego oświetlenia w nowym przebiegu DK-46.

Wizualizacje przygotowane na etapie tworzenia koncepcji inwestycji – Miejski Zarząd Dróg

cz.info.pl; źródło: BP UM Częstochowa