Rada Miasta Częstochowy powołała komisje

Rada Miasta Częstochowy wybrała 9 maja skład Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, a także powołała 8 innych stałych komisji RM.

Na przewodniczącego Komisji Rewizyjnej radne i radni wybrali Artura Warzochę, a na wiceprzewodniczącego - Zdzisława Wolskiego. Skład tej „obowiązkowej" komisji uzupełnili: Tomasz Blukacz, Barbara Gieroń, Marcin Korzeniec, Zbigniew Niesmaczny i Krystyna Stefańska.

Z kolei Przewodniczącym Komisji Skarg, Wniosków i Petycji został Tomasz Blukacz, a wiceprzewodniczącą Karolina Kowalska. W jej skład weszli także: Marcin Biernat, Dariusz Kapinos i Joanna Rekwirewicz.

W trakcie nadzwyczajnej sesji Rada Miasta powołała również 8 stałych komisji RM: Edukacji, Infrastruktury, Klimatu, Kultury, Sportu i Turystyki, Praworządności i Samorządu, Rozwoju Regionalnego i Gospodarki, Skarbu, a także Zdrowia i Pomocy Społecznej.

Komisje ukonstytuowały się w następujących składach:

KOMISJA EDUKACJI
1. Dariusz Kapinos – przewodniczący
2. Katarzyna Jastrzębska – wiceprzewodnicząca
3. Łukasz Pabiś
4. Monika Pohorecka
5. Joanna Rekwirewicz
6. Marta Salwierak
7. Krzysztof Świerczyński
8. Sebastian Trzeszkowski

KOMISJA INFRASTRUKTURY
1. Krystyna Stefańska – przewodnicząca
2. Marcin Korzeniec – wiceprzewodniczący
3. Karolina Kowalska
4. Marcin Maranda
5. Beata Struzik
6. Sebastian Trzeszkowski

KOMISJA KLIMATU
1. Piotr Wrona – przewodniczący
2. Beata Struzik – wiceprzewodnicząca
3. Łukasz Banaś
4. Joanna Rekwirewicz

KOMISJA KULTURY, SPORTU I TURYSTYKI
1. Barbara Gieroń – przewodnicząca
2. Marcin Maranda – wiceprzewodniczący
3. Małgorzata Iżyńska
4. Katarzyna Jastrzębska
5. Alan Piotrowski
6. Paweł Ruksza
7. Marta Salwierak
8. Krystyna Stefańska

KOMISJA PRAWORZĄDNOŚCI I SAMORZĄDU
1. Krzysztof Świerczyński – przewodniczący
2. Paweł Ruksza – wiceprzewodniczący
3. Tomasz Blukacz
4. Małgorzata Iżyńska
5. Marcin Maranda
6. Zbigniew Niesmaczny
7. Łukasz Pabiś
8. Zdzisław Wolski

KOMISJA ROZWOJU REGIONALNEGO I GOSPODARKI
1. Marcin Biernat – przewodniczący
2. Robert Leciński – wiceprzewodniczący
3. Małgorzata Iżyńska
4. Krystyna Stefańska
5. Piotr Wrona

KOMISJA SKARBU
1. Zbigniew Niesmaczny – przewodniczący
2. Sebastian Trzeszkowski – wiceprzewodniczący
3. Marcin Biernat
4. Robert Leciński
5. Łukasz Pabiś
6. Artur Warzocha

KOMISJA ZDROWIA I POMOCY SPOŁECZNEJ
1. Joanna Rekwirewicz – przewodnicząca
2. Łukasz Pabiś – wiceprzewodniczący
3. Barbara Gieroń
4. Dariusz Kapinos
5. Alan Piotrowski
6. Monika Pohorecka
7. Krzysztof Świerczyński
8. Zdzisław Wolski.

cz.info.pl; źródło: BP UM Częstochowa