Fortum podsu­mowuje sezon grzewczy w Częstochowie

Ponad 1,47 mln GJ ciepła dostarczyła w zakończonym sezonie jesienno-zimowym firma Fortum, właściciel sieci ciepłowniczej i elektrociepłowni w Częstochowie. Na inwestycje sieciowe w formie nowych przyłączeń oraz modernizację sieci i węzłów ciepłowniczych Fortum w 2023 r. przeznaczyło 8 mln zł. W tym czasie nakłady inwestycyjne w częstochowskiej elektrociepłowni wyniosły prawie 11 mln zł.

Elektrociepłownia Częstochowa kończy sezon dostarczając 1,47 mln GJ ciepła. Do wyprodukowania takiej ilości ciepła zużyto ok. 80 000 ton węgla i 100 000 ton biomasy. To tyle, ile mieści się odpowiednio w 1600 wagonach i w 5 000 ciężarówkach.

Największy popyt na ciepło w Częstochowie miał miejsce 9 stycznia 2023 roku. Tego dnia średniodobowa temperatura wyniosła – 13,3 ºC, a produkcja ciepła 16,9 tys. GJ. Całkowite zapotrzebowanie częstochowian na ciepło w tym sezonie grzewczym spadło o około 4 proc. w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku. Wynik ten może świadczyć o m.in. cieplejszej zimie.

– Z pewnością rośnie świadomość mieszkańców, w jaki sposób gospodarować ciepłem. W mieście przybywa np. termoizolowanych budynków. Ale nie bez znaczenia są też działania Fortum na rzecz optymalizacji działania sieci ciepłowniczej w mieście – mówi Jakub Kołodziejczyk, kierownik należącej do Fortum Elektrociepłowni Częstochowa. – Fortum w Częstochowie koncentruje się z jednej strony na wzroście efektywności produkcji energii, a z drugiej na poprawie jakości powietrza. Naszą rolą jest zapewnienie mieszkańcom Częstochowy bezpiecznego i jak najmniej emisyjnego źródła ciepła. To właśnie dlatego nieustannie modernizujemy i rozbudowujemy naszą sieć ciepłowniczą – dodaje. Te starania mają wymierne efekty. W elektrociepłowni Częstochowa, od początku jej istnienia uniknęliśmy emisji aż 1 638 000 ton CO2, zastępując część paliwa węglowego biomasą.

W sezonie 2023/2024 Fortum uruchomiło w Częstochowie 28 węzłów ciepłowniczych podłączając do sieci budynki, o łącznym zapotrzebowaniu na moc na poziomie 6,7 MW, a także wybudowało ponad 4 km sieci ciepłowniczej dla mieszkańców miasta. W samej elektrociepłowni został przeprowadzony remont kotła i instalacji towarzyszących w celu zapewnienia jak najwyższej dyspozycyjności jednostki w sezonie zwiększonej eksploatacji.

– Łącznie w ubiegłym sezonie realizowaliśmy aż 98 inwestycji. W 2023 roku wydaliśmy ok. 1,5 mln zł na modernizacje sieci ciepłowniczej, 0,5 mln zł na modernizację węzłów cieplnych oraz ok. 6 mln zł na podłączenie nowych odbiorców ciepła – podsumowuje Andrzej Żyła, główny specjalista ds. inwestycji sieciowych w Częstochowie.

W sezonie 2024/2025 Fortum planuje kontynuację inwestycji przeprowadzanych zarówno w jednostce wytwórczej, jak i w obrębie sieci ciepłowniczej. Planujemy przeznaczyć na te zadania ok. 30 mln zł.

cz.info.pl; źródło: Fortum Polska