Banner Top

Bonifikaty na użytkowanie wieczyste

Komunikat Urzędu Miasta Częstochowy, dotyczący możliwości ubiegania się o udzielenie bonifikaty od opłat rocznych przekształceniowych oraz opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego.

Urząd Miasta Częstochowy przypomina o możliwości ubiegania się o bonifikatę w wysokości 60% od opłaty rocznej przekształceniowej dla gruntów, które przed przekształceniem prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, stanowiły własność Gminy Miasto Częstochowa.

Uprawnione do uzyskania bonifikaty są osoby gospodarujące na nieruchomości przekształconej, których dochód na członka gospodarstwa domowego nie przekracza 50% przeciętnego wynagrodzenia ogłaszanego przez prezesa GUS, w roku poprzedzającym rok, za który opłata ma być wniesiona. Wniosek o bonifikatę wraz z wymaganymi dokumentami potwierdzającymi dochód należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do 1 marca 2021 r. Jeśli do tego czasu nie będą Państwo posiadali dokumentów potwierdzających osiągnięte w 2020 r. dochody, złożony wniosek będzie można uzupełnić w późniejszym terminie. Wnioski złożone po 1 marca nie będą mogły zostać pozytywnie załatwione. W odniesieniu do nieruchomości, które pozostały w użytkowaniu wieczystym, można ubiegać się o bonifikatę od opłaty rocznej w wysokości 50%.

Szczegółowe informacje dotyczące dokumentów koniecznych do złożenia z wnioskiem są wymienione we wzorach wniosków dostępnych w Urzędzie Miasta Częstochowy, ul. Jerzego Waszyngtona 5 oraz w Poradniku Interesanta: TUTAJ oraz TUTAJ.

cz.info.pl; źródło: BP UM Częstochowa

Banner 468 x 60 px

Banner 468 x 60 px