Banner Top

Całe województwo będzie tworzyć „Kota marzeń”

Bo tak nazywa się konkurs plastyczny, do udziału w którym zapraszają Szkoła Podstawowa nr 32 i filia nr 14 Biblioteki Publicznej. Zgłoszenia – do 17 lutego. Poziom – wojewódzki, a jakże!

Konkurs jest przeznaczony dla uczennic i uczniów szkół podstawowych oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych z województwa śląskiego. Celem jest pobudzenie wyobraźni plastycznej, popularyzacja technik plastycznych jako środka wypowiedzi oraz uświadomienie uczestniczkom i uczestnikom ich potencjału twórczego. Jaki ma być ten „kot marzeń” - to już organizatorzy pozostawiają śmiałej, zaskakującej, a nawet i szalonej interpretacji młodych twórczyń i twórców...

Każdy może zgłosić jedną pracę wykonaną techniką collage w formacie A4 (klasy I-III) lub asamblaż w formacie A3 (klasy IV-VIII). Do pracy należy dołączyć dane autorki lub autora (imię, nazwisko, klasa, szkoła, opiekun plastyczny) oraz metryczkę i zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Placówka może zgłosić maksymalnie 15 prac w danej kategorii. Prace będą oceniane w trzech kategoriach – klasy I-III, IV-VI i VII-VIII.

Laureaci oraz wyróżnieni otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe.

Prace konkursowe należy przesłać na adres: Szkoła Podstawowa nr 32 im. Jerzego Dudy-Gracza, ul. K. Przerwy-Tetmajera 40, 42-207 Częstochowa lub dostarczyć osobiście do szkoły do 17 lutego.

Wyniki zostaną ogłoszone 27 marca na stronie SP 32. Organizatorem – obok tej szkoły – jest filia nr 14 Biblioteki Publicznej w Częstochowie.

Więcej informacji, regulamin i karta zgłoszeniowa znajdują się na podstronie Biblioteki Publicznej TUTAJ.

cz.info.pl; źródło: BP UM Częstochowa

Banner 468 x 60 px

Banner 468 x 60 px