Banner Top

Czas na profilaktykę

Stowarzyszenie Częstochowskie Amazonki rusza z nowym projektem profilaktycznym, służącym uświadomieniu, jak ważna jest troska o własne zdrowie.

Hasłem przewodnim przedsięwzięcia jest CZAS. W przypadku nawiązania do zdrowia, CZAS ma ogromne znaczenie w kategorii „zdążyć” - zdążyć z badaniem, z diagnozą, z leczeniem.

Idąc tym torem, aby „zdążyć” niezwykle ważna jest PROFILAKTYKA, dlatego projekt ma wpłynąć na uczestników, aby w ferworze dnia codziennego zwrócili uwagę na swoje zdrowie, zadbali o nie. Bardzo często obowiązki codzienne powodują, że zapominamy o tym, co powinno być dla nas wszystkich najważniejsze - o zdrowiu własnym i naszych najbliższych.

Poprzez projekt częstochowskie Amazonki chcą nauczyć mieszkańców, jak walczyć o zdrowie własne i innych w chwili kiedy spotyka nas to co najgorsze-choroba. Adresatami projektu będą mieszkańcy północnego subregionu województwa śląskiego (Częstochowa, Koniecpol, powiaty: częstochowski, kłobucki, myszkowski, lubliniecki i zawierciański).

PRZEDMIOT PROJEKTU - Profilaktyka walki z chorobami nowotworowymi.
CEL - Zwiększenie zaangażowania mieszkańców północnego subregionu województwa śląskiego w życie publiczne, ochronę i promocję zdrowia.
REKRUTACJA:
Pierwszeństwo będą miały osoby, które:
- są zagrożone rakiem piersi, rakiem jajnika, rakiem jąder i rakiem gruczołu krokowego,
- u których w rodzinie występowały ww. schorzenia onkologiczne,
- mają niski status materialny,
- zamieszkują na obszarach wiejskich.

Projekt CZAS na PROFILAKTYKĘ obejmuje 4 moduły: UŚWIADAMIANIE, EDUKACJA, PROFILAKTYKA, DZIAŁANIE.
1. W ramach pierwszego modułu, który potrwa od maja do grudnia, odbędzie się akcja informacyjno-promocyjna. Rozpocznie ją konferencja inaugurująca oraz 5 sesji informacyjnych w 5 powiatach.

2. Drugi moduł, również trwający do grudnia to seminaria tematyczne - zajęcia edukacyjno-warsztatowe oraz konferencja podsumowująca projekt. Seminaria odbędą się metodami aktywnymi (prelekcja specjalisty wraz z warsztatami w asyście pielęgniarki z użyciem pomocy dydaktycznych).

3. W ramach trzeciego modułu (od czerwca do grudnia) odbędą się badania profilaktyczne dla:
• kobiet: m.in. morfologia, usg tarczycy, usg piersi, mammografia, cytologia
• mężczyzn – usg jąder, oznaczenie markera PSA (antygena prostaty)

4. Czwarty moduł (czerwiec–grudzień) obejmie 4 wizyty studyjne do różnych grup aktywności społecznej - z ofertą edukacyjno-promocyjną projektu w celu umożliwienia aktywnego działania oraz łączenia aktywności ze zdobywaniem i przekazywaniem wiedzy.

Każdy uczestnik otrzyma komplet materiałów dydaktyczno-szkoleniowych. Zainteresowani mogą się zgłaszać do biura projektu - Stowarzyszenia Częstochowskie Amazonki: ul. Staszica 10, tel. 509 656 937, www.czestochowskieamazonki.pl

Projekt został dofinansowany w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020.

cz.info.pl; źródło: BP UM Częstochowa

Banner 468 x 60 px

Banner 468 x 60 px