Banner Top

Jest przetarg na kawiarenki letnie na placu Biegańskiego

Centrum Usług Komunalnych w Częstochowie ogłosiło przetarg nieograniczony na dzierżawę dwóch części placu Biegańskiego z przeznaczeniem pod ogródki gastronomiczne.

Plac Władysława Biegańskiego został oddanej w trwały zarząd CUK na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Częstochowa z 21 marca 2023 r. Przedmiotem przetargu są dwa fragmenty placu o powierzchni 300 m2 każdy.

Ogródek gastronomiczny powinien spełniać wymagania zawarte w zarządzeniu Prezydenta Miasta Częstochowy z kwietnia ubiegłego roku, w jakim zostały opisane zasady lokalizacji, aranżacji i funkcjonowania ogródków gastronomicznych na tym terenie z uwzględnieniem wytycznych CUK.

W wyniku rozstrzygnięcia przetargu zostanie zawarta umowa dzierżawy na okres do 2 lat (01.05.2023 r. do 30.04.2025 r.), uprawniająca do korzystania z gruntu celem posadowienia i prowadzenia ogródka gastronomicznego w sezonie letnim tego i przyszłego roku.

Stawka wywoławcza czynszu (miesięczna) została ustalona w wysokości netto 4 600 zł + VAT (23%) za powierzchnię 300 m2 (tj. za jeden ogródek) za okres posadowienia i prowadzenia ogródka gastronomicznego (miesiące maj – październik). W okresie, w którym ogródek gastronomiczny zostanie zdemontowany po zakończeniu sezonu letniego, dzierżawca będzie zobowiązany do zapłaty czynszu w stałej wysokości 500 zł miesięcznie netto.

Wadium zostało ustalone w wysokości 10 000 zł. Termin jego wpłaty upływa 7 kwietnia br.

Wybór Dzierżawcy przebiegać będzie dwustopniowo:

Etap 1:
Złożenie dokumentacji projektowej wraz z kartą informacyjną w terminie do 11 kwietnia br. do godz. 10 w siedzibie Centrum Usług Komunalnych przy ul. Nowowiejskiego 10/12 z oznaczeniem lokalizacji ogródka (nr 1 lub nr 2). W przypadku dokumentów przesłanych pocztą decyduje data ich wpływu do adresata przed upływem powyżej wskazanego terminu.

Etap 2:
Przetarg ustny na wysokość czynszu dla uczestników, którzy zostali zakwalifikowani do udziału licytacji, odbędzie się 18 kwietnia br. o godz. 10 w Urzędzie Miasta Częstochowy, ul. Śląska 11/13, sala nr 108 (I piętro).

Ogłoszenie, umowa dzierżawy, karta informacyjna oraz wytyczne na stronie CUK TUTAJ.

cz.info.pl; źródło: BP UM Częstochowa

Banner 468 x 60 px

Banner 468 x 60 px