Banner Top

Kolejne nieruchomości na sprzedaż

Centrum Obsługi Inwestora zaprasza do zapoznania się z ofertą przeznaczonych na sprzedaż działek przy ulicach: Perepeczki, Nowowiejskiego, Kanał Kohna i al. Bohaterów Monte Cassino.

Jednocześnie Centrum Obsługi Inwestora informuje, że termin wpłacenia wadium upływa 9 lipca 2021 r. Przetargi odbędą się w siedzibie Urzędu Miasta Częstochowy przy ul. Śląskiej 11/13 - 15 lipca od godz. 10.00.

I. Działka nr 34/20 obręb 150 o powierzchni 1677 m kw. położona w dzielnicy Śródmieście przy ul. Marka Perepeczki.
Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, działka jest położona w obszarze oznaczonym symbolem MW – tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej oraz U – tereny zabudowy usługowej.
Cena wywoławcza wynosi 1 107 000 zł brutto. Termin wpłacenia wadium w wys. 220 000 zł to 9 lipca 2021 r.

II. Działka nr 90/2 obręb 182 o powierzchni 898 m kw., zabudowana budynkiem biurowo-usługowym, w którym ostatnio znajdowała się Bursa Miejska, położona w dzielnicy Śródmieście przy ul. Feliksa Nowowiejskiego 11a.
Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Częstochowy działka znajduje się w obszarze oznaczonym symbolem UMC – obszary zabudowy usługowo-mieszkaniowej w centrum miasta.
Cena wywoławcza wynosi 1 674 000 zł. Termin wpłacenia wadium w wys. 330 000 zł to 9 lipca 2021 r.
Nieruchomość zostanie udostępniona do obejrzenia 25 czerwca od godz. 11.00 do 12.00.

III. Działka nr 10/4 obręb 187 o powierzchni 3880 m kw. położona w dzielnicy Stare Miasto przy ul. Kanał Kohna.
Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Częstochowy działka jest położona w obszarze oznaczonym symbolem U – obszary zabudowy usługowej.
Cena wywoławcza wynosi 2 700 000 zł. Termin wpłacenia wadium w wys. 500 000 zł to 9 lipca 2021 r.

IV. Działki nr nr 147/14, 147/15, 147/16, 147/17 i 147/18 obręb 298 o łącznej powierzchni 1766 m kw. oraz działki nr nr 148/12 i 148/16 obręb 298 o łącznej powierzchni 441 m. kw., położone w dzielnicy Stradom przy al. Bohaterów Monte Cassino.
Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, działki są położone w obszarze oznaczonym symbolem 6UH – tereny zabudowy usług i handlu.
Cena wywoławcza wynosi 1 153 000 zł brutto. Termin wpłacenia wadium w wys. 230 000 zł to 9 lipca 2021 r.

Szczegółowe informacje dotyczące nieruchomości i przetargów znajdują się w ogłoszeniach przetargowych zamieszczonych w Biuletynie Informacji Publicznej urzędu TUTAJ.

Dodatkowych informacji dotyczących tych nieruchomości udzielają pracownicy Wydziału Mienia i Nadzoru Właścicielskiego Urzędu Miasta Częstochowy pod numerami telefonu 34 370 77 09 lub 34 370 77 29 lub 34 370 78 49.

Zdjęcia satelitarne działek dostępne na portalu miejskim TUTAJ.

cz.info.pl; źródło: BP UM Częstochowa

Banner 468 x 60 px

Banner 468 x 60 px