Banner Top

Korytarz ekologiczny wzdłuż Warty i Stradomki

Z projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z uzasadnieniem i prognozą oddziaływania na środowisko - w części obejmującej fragmenty dolin rzecznych Warty i Stradomki - można zapoznać się do 7 czerwca br.

Projekt dotyczy obszaru w dzielnicach Ostatni Grosz i Zawodzie-Dąbie, obejmującego fragmenty dolin rzecznych rzeki Warty i rzeki Stradomki, na odcinku pomiędzy Aleją Pokoju a ulicą Rzeźnicką. Zajmuje on powierzchnię około 65 ha wzdłuż fragmentów dolin rzecznych: rzeki Stradomki (na długości około 1,3 km, powyżej ulicy Rzeźnickiej aż do ujścia do rzeki Warty na wysokości Alei Wojska Polskiego) oraz rzeki Warty (na długości około 2,3 km, powyżej mostu przy Alei Pokoju) wraz z sąsiadującymi terenami zielonymi.

Konieczność objęcia planami miejscowymi dolin rzecznych była od dłuższego czasu postulowana przez Wydział Ochrony Środowiska UM w ramach wniosków do formułowania Wieloletnich Programów Sporządzania Planów Miejscowych (na lata 2015-2018 i 2019-2023). Wydział jako kluczowe wskazał objęcie planami miejscowymi dolin rzecznych w celu umożliwienia ich prawnej ochrony przed niekontrolowaną zabudową

Celem opracowania planu jest ochrona terenów zielonych stanowiących korytarz ekologiczny w ciągu dolin rzecznych rzek Warty i Stradomki, rozumiana jako ochrona dolin rzecznych przed zabudową obiektami kubaturowymi oraz dokonywaniem zmian w sposobie ukształtowania terenów np. poprzez wykonywanie prac ziemnych, takich jak nasypywanie, wyrównywanie czy utwardzanie.

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jest wyłożony do publicznego wglądu. Z planem można zapoznać się w siedzibie Miejskiej Pracowni Urbanistyczno-Planistycznej przy ulicy Legionów 52, w godzinach od 8 do 15 po wcześniejszym umówieniu wizyty pod nr tel. 34/3707888, a także w zakładce na miejskiej stronie internetowej TUTAJ.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami zostanie przeprowadzona 31 maja br. o godz. 14:00 wyłącznie w formie wideokonferencji). Osoby zainteresowane udziałem w tej dyskusji proszone są o przesłanie najpóźniej do 30 maja br. do godz. 12:00 zgłoszenia na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , podając w jego treści: imię, nazwisko oraz adres zamieszkania albo siedziby. Jedynie osobom zgłoszonym w wyznaczonym terminie przesłany zostanie link z zaproszeniem do wideokonferencji wraz z instrukcją uczestnictwa (na adres poczty elektronicznej zgłaszającego).

W przypadku braku zgłoszeń lub zgłoszeń po terminie przyjmuje się, że w dyskusji publicznej nikt nie uczestniczył. Wideokonferencja zostanie przeprowadzona za pomocą BigBlueButton - systemu dostępnego dla uczestników bez opłat i bez konieczności instalowania dodatkowego oprogramowania. Do udziału w wideokonferencji konieczna jest przeglądarka internetowa zgodna z tym systemem, zainstalowana na komputerze lub na urządzeniu mobilnym.

Udział w dyskusji publicznej w formie wideokonferencji wiąże się z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych, w tym wizerunku i głosu oraz rozpowszechniania ich za pośrednictwem sieci Internet w trakcie trwania wideokonferencji.

Osoby, które nie mają możliwości udziału w dyskusji publicznej w formie wideokonferencji, mogą kontaktować się z zespołem projektowym Miejskiej Pracowni Urbanistyczno-Planistycznej – w ramach wyłożenia projektu zmiany planu miejscowego do publicznego wglądu – po wcześniejszym umówieniu wizyty pod nr tel.: 34/370 78 88.

Każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie zmiany planu, może wnieść uwagi w nieprzekraczalnym terminie do 29 czerwca 2022 roku. Uwagi należy przesłać na adres: Urząd Miasta Częstochowy, ul. Śląska 11/13, 42-217 Częstochowa lub elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Uwaga powinna zawierać: imię i nazwisko lub nazwę wraz z adresem zamieszkania albo siedziby, przedmiot uwagi oraz oznaczenie nieruchomości, której uwaga dotyczy. Formularz do wypełnienia zamieszczony jest na stronie internetowej BIP.

cz.info.pl; źródło: BP UM Częstochowa

Banner 468 x 60 px

Banner 468 x 60 px