Banner Top

Miasto ma na sprzedaż atrakcyjne nieruchomości

Centrum Obsługi Inwestora zaprasza do zapoznania się z ofertą przeznaczonych na sprzedaż działek przy ul. Aluminiowej 8, 10, 14 oraz przy ul. Kanał Kohna, ul. Poleskiej, ul. hetm. J.K. Chodkiewicza, ul. Zaciszańskiej i ul. Nowowiejskiego.

Jednocześnie Centrum Obsługi Inwestora informuje, że termin wpłacenia wadium upływa 10 marca 2021 r. dla nieruchomości przy ul. Aluminiowej oraz 8 kwietnia 2021 r. dla pozostałych nieruchomości. Przetargi odbędą się w siedzibie Urzędu Miasta Częstochowy przy ul. Śląskiej 11/13  w dniach 16 marca i 14 kwietnia 2021 r. od godz. 10.00.

Krótkie informacje o nieruchomościach przeznaczonych na sprzedaż:

1. Działka nr 96/21 (obręb 117) o powierzchni 406 m kw, położona w  dzielnicy Zawodzie-Dąbie przy ul. Aluminiowej 8
Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Częstochowy działka znajduje się w obszarze oznaczonym symbolem MNU – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami.
Cena wywoławcza wynosi 72 000 zł. Termin wpłacenia wadium w wys. 14 000 zł to 10 marca 2021 r.

2. Działka nr 96/20 (obręb 117) o powierzchni 416 m kw, położona w  dzielnicy Zawodzie-Dąbie przy ul. Aluminiowej 10
Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Częstochowy działka znajduje się w obszarze oznaczonym symbolem MNU – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami.
Cena wywoławcza wynosi 72 000 zł. Termin wpłacenia wadium w wys. 14 000 zł to 10 marca 2021 r.

3. Działka nr 96/12 (obręb 117) o powierzchni 430 m kw, położona w  dzielnicy Zawodzie-Dąbie przy ul. Aluminiowej 14
Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Częstochowy działka znajduje się w obszarze oznaczonym symbolem MNU – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami.
Cena wywoławcza wynosi 72 100 zł. Termin wpłacenia wadium w wys. 14 000 zł to 10 marca 2021 r.

4. Działka nr 10/4 (obręb 187)  o powierzchni 3880 m kw położona w  dzielnicy Stare Miasto przy ul. Kanał Kohna
Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Częstochowy działka znajduje się w obszarze oznaczonym symbolem U – obszary zabudowy usługowej.
Cena wywoławcza wynosi 3 000 000 zł. Termin wpłacenia wadium w wys. 600 000 zł to 8 kwietnia 2021 r.

5. Działka nr 6/7 (obręb 80) o powierzchni 2941 m kw położona w  dzielnicy Częstochówka-Parkitka przy ul. Poleskiej
Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działka znajduje się na obszarze oznaczonym symbolem MW – tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej oraz U – tereny zabudowy usługowej.
Cena wywoławcza wynosi 1 000 000 zł brutto. Termin wpłacenia wadium w wys. 200 000 zł to 8 kwietnia 2021 r.

6. Działka nr 50 (obręb 319) o powierzchni 2248 m kw położona w  dzielnicy Stradom przy ul. hetm. Jana Karola Chodkiewicza 56/60
Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działka znajduje się na obszarze oznaczonym symbolem UH – tereny zabudowy usług i handlu.
Cena wywoławcza wynosi 746 560,80 zł brutto. Termin wpłacenia wadium w wys. 140 000 zł to 8 kwietnia 2021 r.

7. Działka nr 1/20 obręb 243 o powierzchni 0,5592 ha przy ul. Zaciszańskiej w Częstochowie
Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działka znajduje się na obszarze oznaczonym symbolem UMN – obszary zabudowy usługowej i mieszkaniowej.
Cena wywoławcza wynosi 1 345 000 zł. Termin wpłacenia wadium w wys. 269 000 zł to 8 kwietnia 2021 r.

8. Działka nr 90/2 (obręb 182) o powierzchni ok. 900 m kw, zabudowaną budynkiem biurowo-usługowym, w którym ostatnio znajdowała się Bursa Miejska, położoną w dzielnicy Śródmieście przy ul. Feliksa Nowowiejskiego 11a
Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Częstochowy działka znajduje się w obszarze oznaczonym symbolem UMC – obszary zabudowy usługowo-mieszkaniowej w centrum miasta.
Cena wywoławcza wynosi 1 860 000 zł. Termin wpłacenia wadium w wys. 372 000 zł to 8 kwietnia 2021 r.
Nieruchomość zostanie udostępniona do obejrzenia w dniu 25 marca 2021 od godz. 11.00 do 12.00.

Szczegółowe informacje dotyczące nieruchomości i przetargów znajdują się w ogłoszeniach przetargowych zamieszczonych w Biuletynie Informacji Publicznej urzędu pod linkami:
1) działki przy ul. Aluminiowej 8, 10, 14
2) działki przy ul. Kanał Kohna, ul. Poleskiej, ul. hetm. J.K. Chodkiewicza, ul. Zaciszańskiej oraz przy ul. Nowowiejskiego

Dodatkowych informacji dotyczących tych nieruchomości nieruchomości udzielają pracownicy Wydziału Mienia i Nadzoru Właścicielskiego Urzędu Miasta Częstochowy pod numerami telefonu 34 370 77 09 lub 34 370 77 29.

cz.info.pl; źródło: BP UM Częstochowa

Banner 468 x 60 px

Banner 468 x 60 px