Banner Top

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego

Radni zdecydowali o przystąpieniu do sporządzenia dwóch miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Jeden w rejonie ulic Komornickiej, Filtrowej, Falistej i Srebrnej, a drugi w rejonie Okulickiego, Bialskiej i Nowobialskiej.

Zainteresowani mogą składać wnioski do obu planów do 24 lutego br. Wnioski należy przesłać do Urzędu Miasta Częstochowy w formie papierowej na adres: Urząd Miasta Częstochowy, ul. Śląska 11/13, 42-217 Częstochowa lub elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

CELE SPORZĄDZENIA PLANÓW
Pierwsza z uchwał dotyczy przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru o powierzchni ok. 56,4 ha, zlokalizowanego w rejonie ulic: Komornickiej, Filtrowej, Falistej i Srebrnej. Obecnie, znaczna część przedmiotowego obszaru objęta jest obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, Ww. plan miejscowy zasadniczo nie dopuszcza lokowania nowej zabudowy mieszkaniowej w granicach wskazanych niniejszym projektem uchwały. Mieszkańcy wielokrotnie wnioskowali o zmianę ustaleń planu miejscowego dla tego terenu. Celem opracowania planu miejscowego jest określenie szczegółowych zasad zagospodarowania i warunków jego zabudowy, zgodnie z kierunkami przeznaczenia wyznaczonymi w studium.

Druga uchwała dotyczy obszarów zlokalizowanych w dzielnicy Częstochówka-Parkitka o powierzchni ok. 5 ha, w rejonie ulic Okulickiego, Bialskiej i Nowobialskiej. Przeważająca część obszaru, którego dotyczy projekt uchwały, objęta jest obowiązującym planem miejscowym. W oparciu o wyniki analiz, za cel fragmentarycznej korekty obowiązującego planu miejscowego przyjęto rozszerzenie katalogu przeznaczeń terenu, zgodnie z kierunkami przeznaczenia określonymi w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Częstochowy, przyjętym uchwałą Nr 263.XX.2019 Rady Miasta Częstochowy z dnia 21 listopada 2019 r.

cz.info.pl; źródło: BP UM Częstochowa

Banner 468 x 60 px

Banner 468 x 60 px