Banner Top

Miejskie dotacje dla uczelni

Trwa nabór wniosków w kolejnej edycji programu „Akademicka Częstochowa" Dotacje dla częstochowskich uczelni z budżetu miasta są ważną składową programu „Akademicka Częstochowa”. Wnioski o te środki będą przyjmowane do 20 marca.

Dotacje mogą być przeznaczone na dofinansowanie zadań, o których mówi ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Są to m.in. prowadzenie kształcenia na studiach (także podyplomowych), kształcenie doktorantów, świadczenie usług badawczych czy stwarzanie osobom z niepełnosprawnościami warunków pełnego udziału w tym, co uczelnia ma do zaoferowania.

Zarządzenie, regulamin i wnioski o przyznawania dotacji do pobrania na portalu UM TUTAJ.

cz.info.pl; źródło: BP UM Częstochowa

Banner 468 x 60 px

Banner 468 x 60 px