Banner Top

NDI przejmuje plac budowy i planuje kolejność robót

Nowy wykonawca przebudowy alei Wojska Polskiego przedstawił władzom miasta etapy prac planowane po wznowieniu realizacji inwestycji. NDI ruszy z nimi w pełni po wprowadzeniu nowej organizacji ruchu. Miasto oczekuje ich dużej intensywności.

Z udziałem prezydenta Częstochowy odbyło się w poniedziałek spotkanie robocze z kadrą zarządzającą grupy NDI, nowego wykonawcy przebudowy alei Wojska Polskiego w Częstochowie (DK-91), z którym w ubiegłym tygodniu Miejski Zarząd Dróg w Częstochowie podpisał umowę.

Spotkanie było związane z formalnym przekazaniem placu budowy przez MZD konsorcjum wykonawczemu i okazją do przedstawienia informacji o pracach, które będą kolejno realizowane. Poza Prezydentem Miasta na miejscu obecni byli m.in.: dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg Joanna Holi – Sosnowska, Marcin Lewandowski – wiceprezes grupy NDI, Wojciech Pałczyński – dyrektor Oddziału Południe grupy NDI, a także Mirosław Bogdalczyk – dyrektor projektu i Mateusz Słota – kierownik robót mostowych.

Wykonawca zapowiada, że po przygotowaniu frontu robót, jeszcze w ramach obecnej organizacji ruchu, w pierwszej kolejności należy spodziewać się:
- założenia osnowy geodezyjnej w celu umożliwienia realizacji robót budowlanych,
- rozpoczęcia przebudowy kolizji sieci elektroenergetycznych na odcinku od wiaduktu nad ul. Bór do obiektu nad aleją Pokoju,
- rozpoczęcia przebudowy kolizji sieci teletechnicznych.

W następnej kolejności, po wprowadzeniu nowej czasowej organizacji ruchu w obrębie inwestycji, wykonawca przystąpi do kolejnych etapów:
- rozbiórki pozostałych części istniejących przejść podziemnych,
- rozbiórki obiektu nad Wartą,
- przebudowy sieci ciepłowniczej na wysokości ul. Zamenhofa i ul. Brzozowej w rejonie projektowanego przejścia podziemnego,
- przebudowy kanalizacji deszczowej: w rejonie skrzyżowania z ul. Legionów, w rejonie skrzyżowania z ul. Krakowską i ul. Rejtana, w miejscu starej estakady i przejścia podziemnego przy ul. Brzozowej,
- budowy obiektów mostowych: nad rzeką Wartą, na skrzyżowaniu z ul. Legionów i na skrzyżowaniu z ul. Krakowską.

W najbliższym czasie, odrębnym komunikatem MZD poinformuje o zmianach w organizacji ruchu, z którymi będą wiązać się wspomniane prace oraz terminach, od których obowiązywać będą te zmiany. Trwają uzgodnienia i proces zatwierdzania organizacji ruchu.

Zakończenie wszystkich prac budowlanych i oddanie do użytku nowej alei Wojska Polskiego od skrzyżowania z aleją Jana Pawła II do ul. Rakowskiej planowane jest pod koniec 2023 roku.

cz.info.pl; źródło: BP UM Częstochowa

Banner 468 x 60 px

Banner 468 x 60 px