Banner Top

Odnowiona kamienica przy ulicy Kilińskiego 13

Dzięki unijnemu dofinansowaniu budynek przy ulicy Kilińskiego 13 przeszedł termomodernizację i wyładniał, dzięki świeżemu kolorowi, wymianie okien i renowacji balkonów.

Kamienicę podłączono do miejskiej sieci ciepłowniczej, co wpłynie na ograniczenie niskiej emisji. Pod dachem zamontowano budki lęgowe dla jerzyków - zgodnie ze wskazaniami ornitologa. 25 budek dla chronionych ptaków przekazało Stowarzyszenie Częstochowa Przyjazna Jerzykom.

Inwestycję przeprowadzono z dofinansowaniem UE w ramach zadania „Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych w województwie śląskim”. Wartość prac modernizacyjnych, które podlegają 5-letniej gwarancji, to 714 tys. zł, nie licząc kosztów audytu, projektu i nadzoru inwestorskiego. Całe zadanie zamknęło się kwotą ponad 800 tys. zł, przy wsparciu z programu unijnego wysokości 376 tys. zł.

Kamienica przy Kilińskiego 13 to mieszkania komunalne administrowane przez ZGM TBS oraz siedziba sekcji pracy środowiskowej i biura projektów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Szczegółowy zakres prac zleconych wykonawcy - firmie PHU Fargo:
- docieplenie ścian zewnętrznych, docieplenie poddasza nieużytkowego,
- wymiana rynien i rur spustowych, odtworzenie instalacji odgromowej,
- wymiana części okien i drzwi zewnętrznych, okien w piwnicy, demontaż krat okiennych, wymiana parapetów zewnętrznych oraz wewnętrznych w miejscach wymienianych okien,
- renowacja płyt balkonowych z obróbką blacharską,
- wymiana zewnętrznych przewodów wentylacyjnych,
- remont zewnętrznego zejścia do piwnicy, wymiana studzienek piwnicznych,
- demontaż pieców węglowych oraz uzupełnienie posadzek,
- demontaż oświetlenia zewnętrznego oraz innych elementów i ich montaż po ociepleniu budynku,
- oczyszczenie i pomalowanie balustrad balkonowych oraz wzmocnienie zamocowania, oczyszczenie i pomalowanie balustrady przy pochylni od strony podwórza,
- wykonanie chodnika okapowego od strony podwórza,
- montaż budek lęgowych dla ptaków zgodnie ze wskazaniami ornitologa.
- modernizacja systemu ciepłej wody użytkowej, montaż kuchenek elektrycznych oraz urządzeń do podgrzewania wody

cz.info.pl; źródło: BP UM Częstochowa

Banner 468 x 60 px

Banner 468 x 60 px