Banner Top

Pamiętaj o meldunku i zgłoszeniu kupna lub sprzedaży auta

Urząd Miasta Częstochowy przypomina o obowiązku meldunkowym oraz zgłoszeniu sprzedaży i zakupu pojazdu.

Wydział Spraw Obywatelskich przypomina o niektórych obowiązkach wynikających z przepisów prawa, które załatwia się poprzez organ administracji samorządowej.

Każda osoba, która mieszka w Polsce ma obowiązek zameldować się. Należy to zrobić najpóźniej w 30 dniu od przybycia do danego miejsca zamieszkania - osobiście lub przez pełnomocnika; w Urzędzie Miasta lub przez internet (tu z pomocą profilu zaufanego, certyfikatu kwalifikowanego albo e-dowodu).

Zbycie lub nabycie pojazdu należy zgłosić w urzędzie (dotyczy pojazdów zarejestrowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej). W przypadku pojazdu sprowadzonego z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej (nie można zgłosić nabycia/zbycia pojazdu), pojazd należy zarejestrować.

Termin na dokonanie tych czynności (dla transakcji zawartych od 1 lipca 2021r.) wynosi 60 dni. Za niedopełnienie ww. czynności w terminie nałożona zostanie kara pieniężna w wysokości od 200 do 1000 zł.

cz.info.pl; źródło: BP UM Częstochowa

Banner 468 x 60 px

Banner 468 x 60 px