Banner Top

Pieniądze na kontrolę zanieczyszczeń powietrza

Częstochowa - dzięki przystąpieniu do marszałkowskiego konkursu w ramach tzw. Inicjatywy Antysmogowej - pozyskała 155 tys. zł m.in. na zakup drona antysmogowego.

23 maja br. w Urzędzie Marszałkowskim odbyło się uroczyste ogłoszenie wyników Marszałkowskiego Programu Poprawy Jakości Powietrza, z którego udzielono wsparcia na 31 zadań związanych z wdrażaniem tzw. uchwały antysmogowej.

Umowę na przekazanie dotacji dla Częstochowy podpisał zastępca prezydenta Piotr Grzybowski (na zdjęciu drugi od lewej - z symbolicznym czekiem obok marszałka województwa śląskiego Jakuba Chełstowskiego).

Miasto otrzyma pomoc finansową na przeprowadzenie kontroli palenisk domowych dotyczących kompleksowego badania próbek popiołu - 50 tys. zł i zakup drona antysmogowego, wyposażonego w kamery i systemy teledetekcyjne, badającego skład dymu z kominów (wraz z certyfikowanym przeszkoleniem personelu pilotującego) – 105 tys. zł.

Częstochowa w najbliższym sezonie grzewczym będzie sprawdzała, na ile przestrzegamy zapisów wynikających z uchwały antysmogowej. Działania obejmować będą badania rodzaju urządzenia grzewczego oraz stosowanego paliwa. Podczas kontroli indywidualnego urządzenia grzewczego pobierane będą próbki popiołu, które zostaną poddane szczegółowej analizie laboratoryjnej, co pozwoli na zidentyfikowanie spalanego materiału.

Skutecznym wsparciem działań antysmogowych będzie zakup drona - kompaktowej stacji pomiarowej, który pozwoli na zdalny i stały monitoring poziomu pyłu i smogu w powietrzu w danej okolicy. Sensor kompatybilny z dronem pozwala na odczyt danych pomiarowych w czasie rzeczywistym zarówno na urządzeniach mobilnych, jak i stacjonarnych. Dzięki wstępnej konfiguracji dokumentu – można od razu zaprezentować wyniki pracy urządzenia w postaci map i wykresów.

Mierzone substancje: pyły zawieszone (PM1; PM2,5; PM10), dwutlenek siarki (SO2), dwutlenek azotu (NO2), formaldehyd (CH2O), lotne związki organiczne (benzen C6H6) i ozon (O3).

Więcej informacji TUTAJ.

cz.info.pl; źródło: BP UM Częstochowa

Banner 468 x 60 px

Banner 468 x 60 px