Banner Top

Plastycy amatorzy świętowali jubileusz 40 lecia

Częstochowskie Stowarzyszenie Plastyków im. J. Dudy-Gracza obchodzi 40-stkę, więc i jego tegoroczna wystawa miała urodzinowy klimat. Wkład nieprofesjonalnych artystów w lokalną kulturę podkreśliły nagrody i wyróżnienia.

Doroczna wystawa Częstochowskiego Stowarzyszenia Plastyków (CSP) odbyła się 23 listopada i była 40. tego rodzaju wydarzeniem, wieńczącym zarazem rok okrągłego jubileuszu Stowarzyszenia. Była okazją, aby docenić wieloletni dorobek plastyków, podkreślić zaangażowanie wielu z nich w społeczny, integrujący środowisko aspekt działalności CSP – organizację bądź współorganizację spotkań, plenerów, prezentacji, warsztatów, udział w aukcjach charytatywnych.

Pasja twórcza plastyków amatorów daje w perspektywie czasu wymierne, zasługujące na uznanie efekty artystyczne – i o tym można się przekonać na corocznej wystawie – a aktywność tego środowiska bezdyskusyjnie wzbogaca krajobraz artystyczny Częstochowy, uzupełniając go o element twórczości nieprofesjonalnej.

Zgromadzonych w Pawilonie Wystawowym w Parku Staszica członków i sympatyków Stowarzyszenia, przedstawicieli częstochowskich instytucji kultury, mediów, samorządu witały prezeska CSP Ewa Powroźnik oraz dyrektor Muzeum Częstochowskiego Katarzyna Ozimek. Na uroczystości obecny był prezydent Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyk. Zaproszenie przyjął także wicewojewoda śląski Robert Magdziarz, który wręczył honorowe odznaczenia „Zasłużony dla Kultury Polskiej” Marii Cieślak-Korgul, Teresie Idzikowskiej, Jerzemu Klimczakowi, Irenie Młynarczyk, Krystynie Onysyk, Andrzejowi Orlikowi oraz Żanecie Wójcik.

Prezydent Częstochowy przekazał listy gratulacyjne prezesce CSP Ewie Powroźnik, honorowej prezesce Irenie Binert oraz siedmiu innym członkiniom i członkom Stowarzyszenia. Z kolei Ewa Powroźnik wręczyła Nagrodę im. Janiny Plucińskiej-Zembrzuskiej Grzegorzowi Janusowi, a nagrody Zarządu CSP otrzymali Robert Sękiewicz z Ośrodka Promocji Kultury „Gaude Mater” oraz Małgorzata Hebel z Regionalnego Ośrodka Kultury.

Początki Częstochowskiego Stowarzyszenia Plastyków (CSP) im. Jerzego Dudy-Gracza sięgają 1981 roku – powstało wówczas Częstochowskie Stowarzyszenie Plastyków Nieprofesjonalnych, jako drugie w Polsce tego rodzaju zarejestrowane gremium zrzeszające plastyków amatorów. Zmieniło nazwę na tę obecną w 2005 roku; przyjęło wtedy też swojego dzisiejszego patrona.

Poprzednia wystawa CSP mogła odbyć się wyłącznie wirtualnie. Za pośrednictwem mediów społecznościowych Muzeum Częstochowskiego uczestniczyła w niej większość członkiń i członków Stowarzyszenia. CSP współpracuje też z inną miejską instytucją – OPK „Gaude Mater”, a także z Regionalnym Ośrodkiem Kultury. Na profilach obu instytucji można wirtualnie oglądać prace osób zrzeszonych w CSP. Gościny udziela mu także częstochowskie Liceum Plastyczne, gdzie CSP ma siedzibę, a miejscem letnich, plenerowych prezentacji prac jest z kolei teren nieopodal liceum „Sienkiewicza” – zwany „Galerią pod Kasztanami”.

Stowarzyszenie jest laureatem Honorowej Odznaki „Zasłużony dla Kultury Polskiej”, Nagrody Prezydenta Miasta Częstochowy; przyznano mu też miejski tytuł „Mecenasa Pomocy Społecznej”. Na 35–lecie działalności CSP przypadła Nagroda Specjalna Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

cz.info.pl; źródło i foto: BP UM Częstochowa

Banner 468 x 60 px

Banner 468 x 60 px