Banner Top

Przeciw przemocy w rodzinie

22 osób liczy skład kolejnej kadencji Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie miasta Częstochowy. 17 kwietnia, podczas spotkania w Urzędzie Miasta, nowi członkowie grupy odebrali powołania.

Podczas spotkania zdano sprawozdanie z działalności poprzedniej kadencji, funkcjonującej w latach 2015-2019. Efektem sprawozdania było wskazanie podstawowych kierunków działań, które powinny być realizowane w najbliższych latach.

Zastępca prezydenta Częstochowy Ryszard Stefaniak wręczył podziękowania za dotychczasową działalność ustępującemu zespołowi i wręczył powołania członkom nowego składu. Wybrano też zarząd zespołu. Przewodniczącym został Daniel Zych, a wiceprzewodniczącymi Karolina Bednarek i Sylwia Polańska.

Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie to powoływana przez prezydenta grupa fachowców, zajmująca się m.in. diagnozą problemu przemocy w rodzinie, podejmowaniem działań w środowisku zagrożonym oraz interweniowaniem w przypadku występowania zjawisk patologicznych. W skład zespołu wchodzą przedstawiciele jednostek pomocy społecznej, komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, Policji, oświaty, ochrony zdrowia i organizacji pozarządowych, a także kuratorzy sądowi, prokuratorzy oraz przedstawiciele instytucji działających na rzecz przeciwdziałania przemocy.

SKŁAD ZESPOŁU:
1.Karolina Bednarek – Ośrodek Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi w Częstochowie,
2. Joanna Biczak – Szkoła Podstawowa nr 12 im. Bolesława Chrobrego w Częstochowie,
3. Joanna Blukacz – Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka w Częstochowie,
4. Monika Borkowska-Dłużniak – CARITAS Archidiecezji Częstochowskiej w Częstochowie,
5. Małgorzata Długosz – Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Częstochowie,
6. Andżelika Dmitruczuk - Sąd Okręgowy w Częstochowie,
7. Alina Gruszka – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie,
8. Zbigniew Jadczak – Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Częstochowie,
9. Halina Jaros – Sąd Rejonowy w Częstochowie,
10. Elena Karpuszenko – Stowarzyszenie abstynenckie „Północ” w Częstochowie,
11. Piotr Kidawa – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie,
12. Anna Nocuń – Prokurator Prokuratury Rejonowej w Częstochowie,
13. Katarzyna Piaskowska – Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Częstochowie,
14. Monika Pohorecka – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie,
15. Sylwia Polańska – Częstochowskie Stowarzyszenie ETOH,
16. Dorota Sikora – Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Częstochowie,
17. Magdalena Tomczyk – Miejski Szpital Zespolony w Częstochowie,
18. Agata Tutajewicz – Stowarzyszenie na rzecz pomocy dziecku i rodzinie „DLA RODZINY” w Częstochowie,
19. Edyta Widawska – Polski Instytut Mediacji i Integracji Społecznej,
20. Agata Wierny – Urząd Miasta Częstochowy,
21. Agnieszka Wydymus – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie,
22. Daniel Zych – Komenda Miejska Policji w Częstochowie.

cz.info.pl; źródło: BP UM Częstochowa

Banner 468 x 60 px

Banner 468 x 60 px