Banner Top

Przystąpienie do planu – Grabówka, rejon ulicy Wiolinowej

Częstochowscy radni uchwalili przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu ulicy Wiolinowej. Do 7 czerwca zainteresowani mogą składać wnioski do tego planu.

Obszar objęty przystąpieniem o powierzchni około 10,54 ha położony jest po północnej stronie ulicy Wiolinowej. W większości jest niezabudowany, w przeważającej części stanowi własność państwowej spółki, planującej realizację zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej w ramach rządowego programu „Mieszkanie Plus”.

Inwestycja budzi sprzeciw - głównie mieszkańców dzielnicy Grabówka, którzy obawiają się lokalizacji osiedla zabudowy wielorodzinnej pośród istniejącej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Opracowanie planu miejscowego ma na celu ustalenie zasad kształtowania przestrzeni z zachowaniem ładu przestrzennego, z poszanowaniem uwarunkowań społeczno-gospodarczych, środowiskowych, kulturowych oraz kompozycyjno-estetycznych.

Projekt planu zostanie opracowany przez zespół Miejskiej Pracowni Urbanistyczno-Planistycznej. Zainteresowani mogą składać wnioski do tego planu miejscowego w nieprzekraczalnym terminie do dnia 7 czerwca 2021 r.

Zainteresowani mogą składać wnioski do ww. planu miejscowego w nieprzekraczalnym terminie do dnia 7 czerwca 2021 r.

Wnioski należy przesłać do Urzędu Miasta Częstochowy w formie papierowej na adres: Urząd Miasta Częstochowy, ul. Śląska 11/13, 42-217 Częstochowa lub elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Formularz do wypełnienia zamieszczony jest na stronie internetowej Urzędu Miasta Częstochowy, w zakładce „Poradnik interesanta” – Planowanie przestrzenne – Wniosek do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego składany po ogłoszeniu o przystąpieniu do sporządzenia planu miejscowego.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię albo nazwę oraz adres zamieszkania lub siedziby, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Uchwałę Nr 560.XLII.2021 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar położony w Częstochowie, w dzielnicy Grabówka, w rejonie ulicy Wiolinowej podjęto 8 kwietnia 2021 roku, z inicjatywny Radych Miasta Częstochowy.

Plik do pobrania:
GRANICE OBSZARU OBJĘTEGO PLANEM

cz.info.pl; źródło: BP UM Częstochowa

Banner 468 x 60 px

Banner 468 x 60 px