Banner Top

Sprawdź, czy doświadczasz przemocy

W Urzędzie Miasta odbyła się konferencja prasowa poświęcona kampanii „16 dni przeciwko przemocy ze względu na płeć". Zaprezentowano również Przemocometr i spot „Zmierz się z tym”.

- Kampania rusza każdego roku 25 listopada, czyli podczas Międzynarodowego Dnia Eliminacji Przemocy wobec Kobiet, z kolei 10 grudnia przypada Dzień Praw Człowieka. W tym czasie, tradycyjnie już, w Częstochowie intensyfikujemy działania, których celem jest wsparcie osób doświadczających przemocy – mówił podczas konferencji prezydent Częstochowy.

- Wciąż statystyki są niepokojące, jeśli chodzi o przemoc. Musimy się mierzyć z tym i nie chodzi tylko o osoby z założoną Niebieską Kartą. Trzeba mówić o zjawisku przemocy, a teraz dostaliśmy narzędzie, które to ułatwia. Pytania, które stawiamy sobie dzięki przemocometrowi, dają do myślenia – powiedziała pełnomocniczka Prezydenta Miasta ds. równych szans, która do udziału w kampanii zaprosiła przedstawicielki organizacji z Wrocławia realizujących projekt Przemocometr.

O wykorzystaniu i funkcji tego projektu mówiła Ewa Aplas ze Stowarzyszenia „Międzynarodowa Organizacja Soroptimist International Pierwszy Klub we Wrocławiu": - Dzięki dość prostej linijce z osią opisującą zachowania partnera promujemy prawidłowe relacje w związku. Nie można skupiać się tylko na tym, co złe. Poza tym przemoc to zachowanie a nie płeć. Dotyczy także mężczyzn. Przemocometr pozwala na identyfikację problemów w związku, pobudza do dyskusji o nieprawidłowych zachowaniach, dzięki niemu uczymy się budowania i stawiania granic.

W ramach współpracy zostały przygotowane plakaty, ulotki oraz Przemocometry (w formie zakładki), których celem jest edukowanie, czym jest przemoc, gdzie szukać pomocy i wsparcia. Materiały te będą dystrybuowane w Częstochowie. Ponadto 9 grudnia br. odbędą się warsztaty, na których będzie można nauczyć się i przećwiczyć, jak asertywnie stawiać granice w relacjach.

Więcej o projekcie na stronie TUTAJ.

O tegorocznych działaniach w ramach kampanii „16 dni przeciwko przemocy ze względu na płeć" prowadzonych przez miejskie instytucje opowiadały: Ewa Lichterowicz, dyrektorka Częstochowskiego Towarzystwa Profilaktyki Społecznej, Małgorzata Mruszczyk, dyrektorka MOPS i Barbara Pamuła-Wesołek, kierowniczka referatu przeciwdziałania uzależnieniom UM.

Poniżej zestawienie:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - Sekcja Pomocy Specjalistycznej dla Rodzin Zagrożonych Przemocą
Będą prowadzone konsultacje specjalistów ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie dla osób dotkniętych przemocą, osób stosujących przemoc, świadków przemocy oraz osób, które w swojej pracy spotykają się z problemem przemocy w rodzinie (kuratorzy, policja, pracownicy ochrony zdrowia, przedstawiciele oświaty). W ramach konsultacji udzielane będą informacje dotyczące realizacji procedury „Niebieska Karta” prowadzonej w rodzinie dotkniętej problemem przemocy. Udzielane będą również informacje dotyczące form pomocy i wsparcia.

Do 10 grudnia 2022 r. (poniedziałek, środa, czwartek 7.30-15.30, wtorek 7.30-16.00, piątek 7.30-15.00) można skorzystać z kontaktu telefonicznego – tel. 34 311 70 52, 34 311 70 53 lub osobistego w siedzibie MOPS przy ul. Mikołaja Kopernika 4.

Wychodząc naprzeciw osobom pracującym, Ośrodek proponuje konsultacje również w poszczególne dni w godzinach popołudniowych:
29.11.2022 r. - 16.00-19.00,
30.11.2022 r. - 15.30-18.30,
05.12.2022 r. - 15.30-18.30,
06.12.2022 r. - 16.00-19.00,
07.12.2022 r. - 15.30-18.30,

Konsultacje te odbędą się również w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie, Sekcji Pomocy Specjalistycznej dla Rodzin Zagrożonych Przemocą.

Częstochowskie Centrum Interwencji Kryzysowej
5 grudnia w kawiarni Fit Cake (al. NMP 49) o godzinie 17 odbędzie się spotkanie dla kobiet pod nazwą „Kilka słów o przemocy i pomocy”. Spotkanie jest bezpłatne dla mieszkanek Częstochowy. Zostaną tam poruszone zagadnienia związane z psychologicznymi i prawnymi aspektami zjawiska przemocy (formy, ryzyko, jak rozpoznać, jak reagować, gdzie szukać pomocy). Wykład poprowadzą: psycholog Dominika Miedzińska-Golczyk i adwokat Magdalena Długosz-Kowalska. Obowiązują zapisy poprzez fb/messenger pani Dominiki.

cz.info.pl; źródło: BP UM Częstochowa

Banner 468 x 60 px

Banner 468 x 60 px