Banner Top

Straż Miejska podsumowała 2022 rok

Ponad 38 tys. interwencji odnotowała w 2022 roku częstochowska Straż Miejska, czyli blisko 7 tys. więcej niż w 2021 roku.

Funkcjonariusze Straży Miejskiej od 32 lat patrolują ulice Częstochowy i pomagają mieszkankom i mieszkańcom miasta. Strażnicy miejscy reagują na zgłoszenia oraz podejmują własne interwencje podczas służby patrolowej. W podsumowaniu ubiegłego roku pada liczba 38152 interwencji, z czego ponad 14 tys. to odpowiedź na telefoniczne zgłoszenia.

Według statystyki na interwencje Straży Miejskiej złożyło się: 15610 wykroczeń przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji, 7486 wykroczeń przeciwko ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, 6508 wykroczeń przeciwko obyczajności publicznej, 4189 wykroczeń przeciwko urządzeniom użytku publicznego, 1029 wykroczeń przeciwko zdrowiu, 1012 wykroczenia przeciwko spokojowi i porządkowi publicznemu. Wykonując czynności służbowe, strażnicy miejscy udzielili 22742 pouczeń, wypisali 7785 mandatów (25,34 proc.) i skierowali 187 wnioski o ukaranie do sądu.

Ponadto funkcjonariusze częstochowskiej Straży Miejskiej dokonali 457 kontroli posesji w zakresie spalania odpadów, założyli 5633 blokady na koła nieprawidłowo zaparkowanych pojazdów, zlecili odholowanie 8 pojazdów, a w 105 przypadkach właściciele we własnym zakresie usunęli swoje pojazdy. Strażnicy miejscy umieścili też 1124 osób w Ośrodku Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi lub w miejscu zamieszkania. 215 osób zostało przekazanych Pogotowiu Ratunkowemu, a 257 do rodziny lub do przytuliska. Straż Miejska w Częstochowie przekazała w 2022 roku Policji dwieście spraw. W ręce policjantów trafiły 133 ujęte osoby, w tym 73 sprawców przestępstw.

Pracownicy cywilni częstochowskiej Straży Miejskiej ujawnili przy pomocy miejskiego monitoringu wizyjnego 829 zdarzeń, które wymagały interwencji służb. 733 interwencji monitoringowych zrealizowali częstochowscy strażnicy miejscy.

cz.info.pl; źródło: BP UM Częstochowa

Banner 468 x 60 px

Banner 468 x 60 px