Banner Top

Trwa nabór wniosków nagrody miasta dla twórców i popularyzatorów kultury

Wnioski można składać do 30 czerwca. Nagrody mogą być przyznane osobom fizycznym mieszkającym w Częstochowie lub osobom prawnym i innym podmiotom mającym siedzibę na terenie naszego miasta.

Wydział Kultury, Promocji i Sportu Urzędu Miasta przypomina, że trwa nabór wniosków do kolejnej edycji Nagród Miasta Częstochowy w dziedzinie kultury.

Nagrody mogą być przyznane:
• osobom fizycznym mieszkającym w Częstochowie,
• osobom prawnym i innym podmiotom, mającym siedzibę na terenie Częstochowy.

Propozycje kandydatów do nagrody za rok 2021 mogą składać:
• Prezydent Miasta,
• Przewodniczący Rady Miasta,
• instytucje kultury,
• rady dzielnic,
• organizacje pozarządowe o charakterze społeczno – kulturalnym,
• uczelnie wyższe oraz placówki oświatowe,
• związki i środowiska twórcze,
• agencje artystyczne i wydawnictwa,
• redakcje prasy, radia i telewizji.

Pisemne wnioski zawierające: dane osobowe kandydata do nagrody, dane o dorobku twórczym lub artystycznym, wskazanie, za jakie osiągnięcie nagroda ma być przyznana oraz uzasadnienie wyboru kandydatury składać należy w Kancelarii Urzędu Miasta pok. 3, ul. Śląska 11/13, w terminie do 30 czerwca 2021 roku.

Nagrody Miasta Częstochowy przyznawane są raz w roku za szczególne osiągnięcia w twórczości artystycznej, promocji i ochronie kultury w następujących dziedzinach: literatura i historia, muzyka i taniec, sztuki plastyczne, teatr i film, ochrona i promocja kultury. Nagrody mogą być przyznane na podstawie oceny całokształtu działalności lub za osiągnięcie o istotnym znaczeniu w okresie roku poprzedzającego przyznanie nagrody. Nagroda za całokształt działalności może być przyznana tej samej osobie tylko jeden raz.

Szczegółowe informacje w sprawie nagród oraz druki wniosków dostępne w Poradniku Interesanta TUTAJ.

cz.info.pl; źródło: BP UM Częstochowa

Banner 468 x 60 px

Banner 468 x 60 px