Banner Top

Umawianie wizyt w Referacie Komunikacji

Teraz łatwiej umówić się na wizytę w Referacie Komunikacji w Wydziale Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Częstochowy. Przypominamy też, że zmienił się termin zgłoszenia kupna i sprzedaży pojazdu.

Aby zapisać się na wizytę celem załatwienia sprawy, interesantki i interesanci proszeni są o kontakt telefoniczny z Referatem Komunikacji pod wskazane nr telefonu: 34 37 07 722 lub 34 37 07 724. Tam usłyszą informacje o miejscu w kolejce oczekiwania. Po uzyskaniu połączenia, pracownik wydziału wyznaczy termin wizyty w referacie - konkretny dzień i godzinę.

Jednocześnie Referat Komunikacji informuje, że zgłoszenia zbycia lub nabycia pojazdu można składać:
- osobiście w kancelarii urzędu, w budynku przy ul. Waszyngtona 5
- pocztą na adres: 42-217 Częstochowa, ul. Waszyngtona 5 lub za pomocą platformy EPUAP

Przypominamy, że od 1 lipca 2021r. obowiązuje termin 60 dni na zgłoszenie zbycia lub nabycia pojazdu zarejestrowanego w kraju oraz na rejestrację pojazdu sprowadzonego z terytorium Unii Europejskiej. Termin ten został wydłużony, zgodnie z art. 31ia ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. 2020, poz. 1842 z późn. zm.).

Numery telefonu do referatu Komunikacji w sprawie praw jazdy
• Umawianie wizyt w sprawie odbioru prawa jazdy: 34 3707 725
• Umawianie wizyt w sprawie zatrzymanych praw jazdy: 34 3707 721

cz.info.pl; źródło: BP UM Częstochowa

Banner 468 x 60 px

Banner 468 x 60 px