Banner Top

Walka z bezdomnością zwierzaków

Zgodnie z ustawowym obowiązkiem Miasto przygotowało program na rzecz bezdomnych czworonogów – opieki nad nimi i zapobiegania samemu zjawisku ich bezdomności. Radni przyjęli jego zapisy, zgadzając się na sfinansowanie go w kwocie 1 mln 688 tys. zł.

Realizacja wymogów ustawy o ochronie zwierząt, zapobieganiu bezdomności zwierząt i zapewnieniu opieki tym, które dotyka bezdomność, należy do zadań własnych gminy, a odpowiedni program w tych kwestiach Rada Gminy określa poprzez uchwałę.

Program ten dotyczy całości działań na rzecz zwierząt w potrzebie, które znajdują się na terenie miasta. Chodzi m.in. o zapewnienia im schroniska, opiekę nad wolno żyjącymi kotami (w tym ich dokarmiania) czy ich sterylizację bądź kastrację – warto powtarzać przy każdej okazji, że zabiegi te są najskuteczniejszym sposobem ograniczenia populacji kotów w przestrzeniach miast. W programie jest też mowa o poszukiwaniu opiekunek bądź opiekunów dla bezdomnych zwierząt czy całodobowej opiece weterynaryjnej, która jest nie do przecenienia np. gdy zwierzak zostaje poszkodowany na skutek zdarzenia drogowego. Dodajmy, że to tylko niektóre, ważniejsze kwestie przewidziane w programie.

Przed głosowaniem Prezydent Miasta przekazał projekt programu do zaopiniowania Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii w Częstochowie, organizacjom społecznym, które w statucie mają działania na rzecz ochrony zwierząt oraz zarządcom obwodów łowieckich, działających na obszarze gminy. Program zaopiniowała też Częstochowska Rada Działalności Pożytku Publicznego.

Na realizację programu zabezpieczono w budżecie Częstochowy 1 mln 688 tys. zł. Największa część tych pieniędzy, bo 1 mln 450 tys. zł, pójdzie na zadania związane z prowadzeniem Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt – zajmuje się tym, na zlecenie Miasta, częstochowski oddział Towarzystwa Opieki Nad Zwierzętami w Polsce.

Na sterylizację i kastrację kotów żyjących na wolności zapisano aż 95 tys. zł, a na opiekę nad nimi (w tym karmę i domki) – 15 tys. zł. Z kolei na zabiegi kastracji i sterylizacji psów i kotów mających opiekunów jest 118 tys. zł.

Z pełną treścią programu można zapoznać się na stronie UM TUTAJ.

cz.info.pl; źródło: BP UM Częstochowa

Banner 468 x 60 px

Banner 468 x 60 px