Banner Top

Ważne telefony dla prowadzących działalność gospodarczą

Telefoniczną obsługą spraw z zakresu działalności gospodarczej zajmują się urzędniczki i urzędnicy Wydziału Funduszy Europejskich i Rozwoju Urzędu Miasta.

Numery telefonów do kontaktu dla poszczególnych spraw:

- stanowiska do spraw Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej – 34 37 07 785, 34 37 07 783

- stanowisko do spraw zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych –  34 37 07 798

- stanowiska do spraw licencji, zaświadczeń i zezwoleń transportowych – 34 37 07 769, 34 37 07 767

cz.info.pl; źródło: BP UM Częstochowa

Banner 468 x 60 px

Banner 468 x 60 px