Banner Top

Wsparcie dla branży gastronomicznej – projekt zwolnienia z raty opłaty za zezwolenie alkoholowe

Częstochowa zamierza zwolnić przedsiębiorców prowadzących sprzedaż alkoholu w lokalach gastronomicznych z raty opłaty za zezwolenie, z którego nie mogą obecnie korzystać. Skierowany przez prezydenta miasta projekt uchwały w tej sprawie będzie głosowany na najbliższej sesji Rady Miasta (8 kwietnia).

Przedsiębiorcy mają być zwolnieni z kolejnej, tegorocznej raty opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży. Jednocześnie tym przedsiębiorcom, którzy wnieśli taką opłatę jednorazowo za rok 2021 do końca stycznia (opłaty można wnosić w trzech ratach lub jednorazowo na cały rok) ma przysługiwać zwrot 1/3 opłaty pobranej za korzystanie z zezwoleń.

– Wszyscy przeżywamy w epidemii ciężkie czasy, ale przedsiębiorcy z branż, które zostały w części lub całości „zamrożone”, odczuwają jej skutki jeszcze mocniej. Ponieważ w ostatnim czasie epidemia przyspieszyła i nie ma obecnie perspektyw na szybkie zniesienie obostrzeń związanych z działaniem lokali gastronomicznych, takie wsparcie częstochowskich firm jest potrzebne i uzasadnione – mówi prezydent Częstochowy. – Jeżeli ograniczenia potrwają w 2021 roku dłużej niż cztery miesiące, a przedsiębiorcy nadal nie będą mogli liczyć na rekompensaty w ramach rządowej tarczy, zaplanujemy zwolnienie z kolejnej raty opłat.

Rada Ministrów wprowadziła w drodze rozporządzenia ograniczenie działalności lokali gastronomicznych wyłącznie do przygotowywania i podawania żywności na wynos lub jej przygotowania i dostarczania. Nie ma więc, od momentu wprowadzenia tych regulacji, możliwości korzystania przez przedsiębiorców z posiadanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w lokalach. Skierowanie projektu uchwały w sprawie wspomnianego zwolnienia jest odpowiedzią na prośby przedstawicieli lokali gastronomicznych działających na terenie miasta Częstochowy. Wsparcie ich w sytuacji spowodowanej obostrzeniami wprowadzonymi przez rząd na skutek epidemii pomoże im w dalszym funkcjonowaniu po zniesieniu ograniczeń (od pewnego czasu samorządy mają już podstawę prawną do udzielania takich zwolnień).

Z projektem uchwały w tej sprawie (wraz z uzasadnieniem) można zapoznać się zapoznać w Biuletynie Informacji Publicznej TUTAJ.

cz.info.pl; źródło: BP UM Częstochowa

Banner 468 x 60 px

Banner 468 x 60 px