Banner Top

Wyjątkowo uroczyście o powstaniu styczniowym w II LO

Nie dziwi, że właśnie to liceum obchodzi 160. rocznicę wybuchu powstania styczniowego z rozmachem – wszak patronuje mu Romuald Traugutt, jeden z przywódców zrywu. Choć wtedy nosił pseudonim Michał Czarnecki…

22 stycznia Polska obchodziła 160. rocznicę wybuchu powstania styczniowego – ostatniego zrywu niepodległościowego Polek i Polaków w XIX stuleciu. Jego ostatnim „dyktatorem” – czyli, przekładając na dzisiejsze nazewnictwo: przywódcą – był Romuald Traugutt, patronujący dziś m.in. częstochowskiemu II Liceum Ogólnokształcącemu.

Traugutt został zaproponowany jako powstańczy wódz przez tzw. „białych” (zachowawcze stronnictwo burżuazyjno-ziemiańsko-inteligenckie) po upadku rządu „czerwonych” (bardziej radykalnego stronnictwa postulującego głębokie reformy społeczne i wciągnięcie chłopów do powstania.) Jego przywództwo było tajne, a on sam przybrał fikcyjną tożsamość, podając się za galicyjskiego kupca, i ukrył się pod nazwiskiem Michał Czarnecki.

1 lutego w liceum „Traugutta” zorganizowano uroczystość z okazji Dnia Patrona. Święto zaczęło się już w poszczególnych klasach; w świetlicy z kolei zorganizowano debatę wokół polskich powstań narodowych. Główna uroczystość w samo południe przypomniała dzieje powstania – ze szczególnym uwzględnieniem postaci i roli Romualda Traugutta. Recytowano poezję Marii Konopnickiej, Henryka Zbierzchowskiego, Krzysztofa Kamila Baczyńskiego; chór i soliści przypominali patriotyczne pieśni, ale i… piosenki Marka Grechuty czy Czerwonych Gitar. Wśród gości znaleźli się przedstawiciele samorządu Częstochowy, Kuratorium Oświaty, lokalnych uczelni i szkół, a także Związku Oficerów Rezerwy RP – obecny był wiceprezes Zarządu Głównego tej organizacji ppłk rez. Krzysztof Tomaszewski.

Wręczenie odznaczeń sprawiło, że ta rocznica była inna niż zwykłe licealne akademie. I tak Srebrną Odznaką Honorową za Zasługi dla Województwa Śląskiego wiceprzewodniczący Sejmiku Śląskiego Stanisław Gmitruk odznaczył redaktora częstochowskiej Telewizji Orion Tomasza Pietrzykowskiego, którego uhonorowano za zasługi na rzecz Polaków na Wileńszczyźnie, w tym organizację akcji charytatywnych.

Na wniosek zastępcy prezydenta Częstochowy Ryszarda Stefaniaka Zarząd Główny Związku Oficerów Rezerwy (ZOR) RP wręczył srebrne medale za zasługi dla Związku naczelnikowi Wydziału Edukacji UM Rafałowi Piotrowskiemu, dyrektorowi Zespołu Szkół im. J. Kochanowskiego Mariuszowi Zawadzie, dyrektorowi Zespołu Szkół Samochodowych Jackowi Grzegorzewskiemu oraz dyrektorowi Zespołowi Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych Rafałowi Dziwisowi. Doceniono m.in. działalność patriotyczną i wychowawczą wszystkich odznaczonych.

Ryszard Stefaniak oraz Dariusz Makowski – członkowie ZOR RP – odebrali przyznany przez biskupa polowego Wiesława Lechowicza Krzyż XXX-lecia Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego za cenny wkład w ostatnie trzy dekady odnowionego duszpasterstwa wojskowego.

Przy okazji warto krótko zrekapitulować dorobek Romualda Traugutta jako przywódcy powstania z 1863 roku. Po objęciu tej funkcji podjął on próbę transformacji luźno zorganizowanych oddziałów partyzanckich w regularną armię. Wydał też dekret powołujący delegatów terenowych w celu uwłaszczenia chłopstwa. Stawiał mocno na politykę zagraniczną – próbował uzyskać wsparcie militarne z Zachodu, nawiązał kontakty z innymi europejskimi rewolucjonistami, jak Giuseppe Garibaldi. Podkreślał konieczność poprawy sytuacji finansowej powstańców – fiaskiem zakończyły się jednak jego wysiłki w kwestii uzyskania pożyczki, także za granicą. Rosyjska policja aresztowała go w nocy z 10 na 11 kwietnia 1864 roku. Najpierw więziono go na Pawiaku, potem w X Pawilonie Cytadeli Warszawskiej. W trakcie przesłuchań nie wydał nikogo z powstańców. Skazano go na degradację i karę śmierci, którą wykonano przez powieszenie 5 sierpnia 1864 roku w pobliżu Cytadeli. Zaraz po egzekucji wykształcił się wokół jego postaci rodzaj kultu, w którym jego śmierć porównywano do śmierci Chrystusa.

cz.info.pl; źródło: BP UM Częstochowa

Banner 468 x 60 px

Banner 468 x 60 px