Państwizm – religia XX i XXI wieku

W Częstochowie powstał pierwszy mural zaangażowany, komentujący obecną sytuację polityczno-społeczną w naszym kraju. Jego autorem jest Simpson.

Simpson - warszawski artysta powiązany z nurtem street artu. Oprócz oddolnie tworzonych murali zajmuje się  malarstwem sztalugowym. Tematyka jego prac oscyluje wokoło polityki, ekonomi oraz szeroko rozumianego społeczeństwa, celowo używa prostego i zrozumiałego kodu wizualnego nawiązującego do stylistyki popkultury w tym również tej pochodzącej z lat 50. Zdeklarowany libertarianin.

Simpson o swoim muralu: Mural został zrealizowany w centrum Częstochowy ze środków prywatnych i na prywatnej kamienicy. Jest to komentarz do sytuacji gospodarczo-politycznej w Polsce po 1989 r.

Jak wiadomo, co 4 lata w wyborach ścierają się poglądy z pogranicza narodowo demokratycznego i socjaldemokratycznego, co w praktyce oznacza „wybór”, która opcja, za pomocą aparatu przymusu państwa, ostatecznie udowodni, że ma większe prawo do demokracji oraz narzucania swojego światopoglądu reszcie. Można odnieść wrażenie, że społeczeństwo, podzielone za własne pieniądze, w ostatnich wyborach dotarło do kulminacyjnego momentu tej rozgrywki i zupełnie odpłynęło w stronę tzw. państwizmu – religii XX i XXI w.

Co prawda różnice dzielące dominujące opcje polityczne oparte są na symbolach i retoryce, ale łączy je wspólny wróg zewnętrzny – mityczny „neoliberalizm” oraz, przy okazji, koncepcja wolności od wpływów państwa. Nie ma wątpliwości, że uda im się pokonać tego wroga za pomocą dokręcania śruby w postaci jeszcze większej ilości ustaw i regulacji dotyczących każdego aspektu ludzkiego życia, czyli jednostki.

Chłopiec symbolizuje naiwność jednostek, którymi manipulują politycy. Symbolika przedstawiona na koszulce, jako zabieg artystyczny, jest oczywiście dużym uproszczeniem, jednak funkcjonującym i czytelnym w kulturze europejskiej. Dlatego złączone sierp i krzyż mają obrazować „wybór” pomiędzy postawami dominującymi w życiu politycznym, czyli albo liberalizmem obyczajowym, narzuconym przez instytucje państwa, albo konserwatyzmem obyczajowym – także narzucony przez państwo.

Również w sferze gospodarczej obydwa nurty łączy podejście etatystyczne, paternalistyczne, interwencjonistyczne, keynesistowskie. Ręce rozłożone w geście religijnym nawiązują do wiary (ponieważ inaczej tego nie da się nazwać) w rozbudowane i silne państwo oraz w jego regulacje i eksperymenty społeczne. W jednym i drugim przypadku podejście jest takie same – ograniczanie jednostki, którą symbolizuje baranek, a także ciągła ucieczka od wolności.
Warto dodać, że opisana sytuacja, która w tak prosty sposób dzieli społeczeństwo, nie jest tylko problemem Polski.

Komentarz kuratorski: Rządy Prawa i Sprawiedliwości to kulminacja 27 lat stopniowego oddawania wolności ekonomicznej i światopoglądowej wszechmocnemu państwu. Obywatele zniszczyli system totalitarny jakim był komunizm tylko po to by krok po kroku do niego powracać w nowej katolicko-narodowej wersji. Mural mieści się na ścianie kamienicy przy ulicy Kopernika 57.

cz.info.pl; źródło i foto: S

{gallery}simpson-id-17783{/gallery}